Maquinària en contacte amb atmosferes potencialment explosives

Quan una màquina està destinada – ja sigui tota o una part de l'interior o l'exterior, a estar en contacte amb una atmosfera potencialment explosiva és freqüent que sorgeixin dubtes sobre si, a més de la directiva de  màquines  2006/42/CE, la màquina també estigui sotmesa a la directiva ATEX, 2014/34/UE.

Els dubtes sorgeixen perquè les dues directives semblen entrar en competència i obliguen a prevenir els riscos d’explosió.

La directiva de màquines diu:

maquines1

 

El primer paràgraf suggereix que, si el risc d’explosió prové de substàncies que la mateixa màquina processa o fa servir, és la pròpia directiva de màquines la que és “competent” per obligar a prevenir aquest risc. Per contra, el segon paràgraf sembla voler dir que si el risc d’explosió és a causa de substàncies alienes a les substàncies processades per la màquina, la directiva de màquines es “desentén” d’aquest risc i deixa en mans de “les directives comunitàries específiques”, és a dir, la directiva ATEX vigent en cada moment, les disposicions a les quals s’ha d’ajustar la màquina.

Pel que fa a la directiva ATEX, aquesta diu:

maquines2

 

La definició d’aparell és:

maquines3

 

Per sortir de dubtes, es poden consultar les Guies d’Aplicació de les dues directives. Les guies són d’aplicació voluntària, no són jurídicament vinculants, però expressen el que ha volgut dir el legislador europeu en redactar les directives i, en conseqüència, llurs criteris són amplament seguits per tots els agents involucrats: fabricants, organismes notificats, laboratoris acreditats, les administracions públiques de vigilància...

En poques paraules, la Guia d’Aplicació de la directiva de màquines diu que quan el risc d’explosió és degut a substàncies utilitzades per la màquina, sense cap connexió amb una atmosfera explosiva exterior, la màquina només està sota la directiva de màquines; dit d’una altra manera, la declaració de conformitat de la màquina no ha de fer referència a la directiva ATEX. Per contra, quan l’atmosfera amb la qual entra en contacte la màquina o part de la màquina és aliena a la màquina o, essent una atmosfera interior a la màquina està connectada amb una atmosfera exterior a la qual podria propagar-se una explosió, la màquina està sotmesa també a la directiva ATEX.

No cal dir que, independentment de que la màquina estigui o no sotmesa a la directiva ATEX, és obligatori prevenir el risc d’explosió. Pot ajudar l’aplicació de la norma EN 1127-1, que és harmonitzada per a les dues directives, però fins i tot si la màquina no està sota la directiva ATEX, pot ser d’utilitat fer servir algunes de les normes harmonitzades d’aquesta directiva per resoldre tècnicament el disseny de la màquina. Les normes harmonitzades de la directiva ATEX aprofundeixen més en la prevenció del risc d’explosió.  És a dir, un aspecte a considerar és el legal i un altre el tècnic. I dins aquest últim, és evident que els criteris que pugui donar una norma harmonitzada de la directiva ATEX sobre com prevenir el risc d’explosió quan una atmosfera potencialment explosiva està en contacte amb una part de la màquina tenen que veure amb la realitat físic-química del fenomen, independentment de consideracions legals.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
seguretat

logo