Més feina, menys màster?

Des que va entrar en vigor el Pla Bolonya, l'oferta de graus i màsters per part de les universitats s'ha multiplicat, sovint provocant una certa confusió en els nois i noies que volen cursar aquests estudis. L'enginyeria industrial abans de Bolonya avui requereix del grau en Tecnologies Industrials (que no atorga atribucions professionals) i del màster en Enginyeria Industrial (MUEI) que, aquest sí, és el que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera industrial. És un programa de dos anys, i 120 crèdits, que es fa en un mínim dos cursos i amplia la formació del grau per tal de formar professionals amb capacitat per desenvolupar-se en qualsevol àmbit de l’activitat industrial.

Els darrers anys, però, la fidelització dels graduats en Tecnologies Industrials cap al màster habilitant ha anat a la baixa, és a dir, cada vegada són menys els graduats que directament es matriculen al màster quan han acabat els primers quatre anys. De fet, per aquest motiu, fa un parell de cursos que la Universitat Politècnica de Catalunya va posar en marxa el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS), que vincula la realització d’un grau i un màster d’enginyeria amb alguns avantatges per l’estudiant.

tiktok

 

A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, han notat un descens d’estudiants de màster els darrers cursos.  El percentatge d’alumnes que fan els dos programes se situa per sota del 60%, unes xifres que també es donen a escala espanyola. El curs 2016-2017, 319 places de les 350 disponibles es van omplir amb alumnes procedents del grau, i  la resta, d’altres títols, però el curs actual, aquesta xifra ha caigut fins als 260.

Un dels principals motius d’aquesta davallada en la fidelització és que molts graduats ja treballen fins i tot abans d’acabar els estudis i no senten la necessitat de continuar estudiant. Així ho explica Amaia Lusa, sotsdirectora cap d'estudis de la fase no inicial, graus i MUEI, que lamenta que les empreses no li donin la importància que té a la formació completa que dona el màster. Per Lusa, cal conscienciar les companyies que el màster dona un “valor afegit” als graduats amb “més coneixement, més competències, i més habilitats”. El cert és, diu Lusa, que molts alumnes fan pràctiques a empreses abans d’acabar el grau i aquestes empreses necessiten incorporar enginyers, un perfil que té molta demanda. Tot i això, fa notar que per alguns llocs de treball, on el que es busca és el perfil d'enginyeria tècnica, el màster no té la mateixa importància que en d’altres i assenyala, en canvi, que en posicions d’R+D o de direcció, per exemple, sí que és necessari.

A l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), un dels centres que cursen tant el grau com el màster d’Enginyeria Industrial, fan el màster d’Enginyeria Industrial al voltant d’un 75% dels estudiants graduats. No han detectat la reducció que assenyalen altres institucions, però sí que han detectat la tendència que els graduats acaben els estudis amb feina. Tot i això, segons Daniel Garcia-Almiñana, director dels estudis de màster i internacionals de l’ESEIAAT, estar al mercat laboral no els fa fer enrere, ja que dels 100 estudiants, 75 es matriculen al grau, però sí que els allarga una mica més els dos anys previstos. Garcia-Almiñana també veu que aquesta dilatació del màster també es dona si, per exemple, els estudiants fan estades a l’estranger per a dobles titulacions.

Màster més atractiu

Conscienciar estudiants i empreses de les possibilitats que dona el màster és un dels objectius que busquen les escoles per incrementar aquesta fidelització. “Al principi els graduats no són conscients de la diferència entre tenir el màster o no tenir-lo”, diu Lusa, “es valora la immediatesa de trobar feina”. Però aquesta conscienciació no és l’única tasca que s’han proposat dur a terme per incrementar el nombre d’estudiants de màster i arribar al 75-80% de graduats matriculats.

A les enquestes de satisfacció que fa l’ETSEIB, els titulats amb el Màster Universitari d’Enginyeria Industrial (MUEI) assenyalen que troben a faltar un vessant més pràctic al pla d’estudis, i per això estan treballant en alguns canvis per als cursos vinents. Lusa recorda que fer aquests canvis, que han de comptar amb el vistiplau de l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU Catalunya), requereix molts mesos de feina perquè cal consens entre els diferents agents implicats, entre ells, el professorat. A més a més, es preveu actualitzar el contingut d’algunes matèries, incorporar assignatures de ciència de dades i intel·ligència artificial i reduir el pes de les assignatures obligatòries a favor de les d’especialitat, el darrer semestre.

Més especialitats i més màsters

El Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) es vincula al Màster Universitari d’Enginyeria Industrial (MUEI) i es pot cursar a diverses escoles politècniques a Catalunya: ETSEIB; ESEIAAT, IQS, URV, UdL, UdG... Però l’oferta de màsters, no habilitants, és cada vegada més àmplia. Només a l’ETSEIB se n’ofereixen quinze i a l’ESEIAAT deu més, l’habilitant d’Aeronàutica i d’altres de sistemes automàtics, enginyeria d’organització o relacionats amb el sector tèxtil i paperer. També es posa en marxa un màster interuniversitari especialitzat en enginyeria de semicondutors i a l’escola de Manresa, per exemple, el curs que ve engeguen un nou programa en aprenentatge automàtic i ciberseguretat, que se suma a l’oferta especialitzada en mines a l’EPSEM. A l’IQS també s’ofereix el màster habilitant (MUEI) així com els relacionats amb l’enginyeria química, amb un total de set propostes més. Girona en suma, també, set i Lleida n’ofereix quatre més.

Tanmateix, Pere Homs, director general d'Enginyers Industrials de Catalunya, destaca que el MUEI segueix sent el màster "més demandat amb diferència, el que aporta una visió més transversal, que prepara els futurs professionals per desplegar les respectives carreres professionals en qualsevol dels àmbits de l'enginyeria, a més de ser l'habilitant. 

Per explicar el contingut però també aquests detalls, aquestes setmanes, les diferents escoles estan fent les sessions informatives i les jornades de portes obertes com la que es durà a terme aquest dijous a l’ETSEIB, precisament, sobre el MUEI. Informar-se i comprovar què aporta cada programa és clau per fer una bona elecció.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.