Modularitat i normalització en solucions de control i gestió de planta

La integració d'equips i solucions de gestió i control de planta impulsats per la indústria 4.0 ens ha portat que, en moltes empreses, trobem una pluralitat de softwares i protocols de comunicació. Això dona lloc, tot sovint, a que el conjunt presenti mancances i duplicitats.

Però, a més, si volem substituir una aplicació software per una altra de més moderna i més adaptada a les nostres necessitats i cal que aquesta s'integri en una arquitectura amb equips i aplicacions software d'altres proveïdors, fàcilment ens trobem amb incompatibilitats amb els protocols de comunicació o amb l'estructura de les dades que ens cal adquirir o transmetre.

Si en una determinada àrea d'aplicació volem substituir un software de gestió o un dispositiu per un altre del mateix fabricant, normalment trobarem la solució per fer-ho. El mateix fabricant ja s'ha preocupat de garantir les compatibilitats. Però, si volem fer la substitució amb software o dispositius d'un altre fabricant, és fàcil que tinguem dificultats per integrar les solucions d'altres proveïdors en la nostra arquitectura d'automatització actual degut a que, en un punt o altre, estem utilitzant solucions que incorporen canals i protocols de comunicació propietaris.

La Comissió de Transformació Digital d'Enginyers Industrials de Catalunya, en el marc del Grup de Treball d'Integració, ha treballat alguns casos d'empreses que han de gestionar aquesta mateixa problemàtica. Ho ha fet de la mà de Jonathan Achcaoucaou, enginyer especialista en Automatització i Indústria 4.0 de l'equip Pharma Plan Facility Manage d'Almirall. 

Cas 1. Sistema de mesura de consum de potència

integracio

En aquest cas, la planta disposa d'un sistema d'adquisició i registre de dades del consum de potència en una secció de la planta format per uns lectors que, via Modbus, envien les lectures a un dispositiu de control que emmagatzema les dades en una BBDD interna. Per tal d'accedir a la informació a la informació emmagatzemada, el sistema proporciona als usuaris una eina web que accedeix al dispositiu de control i al conjunt de les dades adquirides.

Actualment, un cop per setmana, es fa una importació de les dades adquirides durant aquet període per incorporar-la a la base de dades del sistema integrat, on estan disponibles permanentment a les aplicacions de control i gestió de planta com poden ser una aplicació Historian o una aplicació MES.

L'objectiu que es busca és poder disposar en temps real de la informació sobre consum d'energia, automàticament, sense haver de fer una importació manual cada vegada. És a dir, partim d'una aplicació propietària que no és accessible automàticament pel sistema integrat i volem que la informació adquirida per aquesta aplicació estigui disponible, automàticament, dins del sistema integrat.

Cas 2. Gestió d'una flota d'AGVs i control del conjunt de vehicles d'aquesta flota

bu

En aquest altre cas, disposem a la planta d'un conjunt de vehicles AGV que es mouen controlats per un software de gestió de la flota. El sistema format pel software fleet manager i el conjunt de vehicles constitueixen una sitja digital: no podem incorporar nous vehicles AGV, d'un altre proveïdor, a aquesta flota; ni podem substituir aquest software de gestió de flotes AGV pel d'un altre proveïdor.

El nostre objectiu és doble, poder incorporar a la flota d'AGVs vehicles d'un altre fabricant i poder substituir el fleet manager pel d'un altre proveïdor sense necessitat d'haver de prescindir dels vehicles de la flota actual, que encara tenen per davant una vida útil considerable.

L'exemple d'Almirall

Jonathan Achcaoucaou va presentar la arquitectura que estan implantant a la planta d'Almirall per disposar d'un sistema integrat de Gestió i Control idoni per respondre a les exigències de la Indústria 4.0. Es tracta d'un arquitectura basada en solucions modulars, en l'ús de canals i protocols de comunicació estàndards i en el desenvolupament de passarel·les que permetin integrar les aplicacions i els dispositius dels sistemes propietaris a l'entorn del sistema integrat de gestió i control de planta i, per tant, assolir els objectius proposats en els dos casos plantejats. Al llarg de la sessió també es van poder comentar les solucions escollides, els estàndards adoptats i les funcions de les passarel·les a desenvolupar. 

Barreres i impulsors

Amb la voluntat de compartir coneixement, experiències i facilitar aquesta integració 4.0 a les empreses que necessiten encara aquest repte, la darrera edició del Fòrum Indústria 4.0 va presentar el document elaborat pel Grup de Treball Barreres i impulsors en la integració 4.0, un treball que s'està difonent entre els professionals experts en aquest àmbit per la importància que té integrar les eines i aplicacions de gestió de negoci, producció o altres vessants d'una empresa per a la seva productivitat i, de retruc, competivitat.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
appapp ios

app android