Pimec demana fer créixer les indústries per guanyar competitivitat

Les pimes industrials catalanes han d’augmentar la seva dimensió per guanyar competitivitat en els mercats internacionals i aprofitar les economies que ofereixen una major escala en relació amb la productivitat, la innovació, i una major rendibilitat, entre altres factors. Pimec ha arribat a aquesta conclusió després de la presentació de l’estudi titulat “Dimensió de la pime industrial manufacturera de Catalunya (2001-2019)” i de l’estudi que analitza aquesta variant per sectors econòmics, en el qual hi ha una notable dispersió de comportaments, i tres sectors tenen una dimensió mitjana per empresa considerablement més gran que la resta: el químic, el de material de transport i l’alimentari.

L’estudi destaca que Catalunya, amb 22.000 empreses industrials manufactureres, compta amb una dotació similar amb països europeus petits, amb més pimes que Dinamarca, Finlàndia, Noruega o Suïssa, i algunes menys que Àustria. D’altra banda, Catalunya presenta un desavantatge comparatiu amb relació a les grans empreses del sector, ja que en té poques i aquestes ocupen menys empleats. Sobre la distribució de l’ocupació, Catalunya presenta un perfil força semblant al dels països europeus: al voltant del 20% a les microempreses, entre un 30 i un 40% a les petites i entre un 40 i un 50% a les mitjanes empreses.

La dimensió mitjana de la pime manufacturera catalana en el període 1999-2019 se situa al final del període en 12,6 empleats per empresa, amb una lleugera tendència a créixer. Les microempreses el 2019 compten amb 3 empleats per empresa, les petites amb 20,6 i les mitjanes amb 101 empleats, mentre que la gran empresa manufacturera acaba el període amb 691 empleats. Així, l’estudi confirma la reducció del nombre d’empleats per pime que s’havia detectat a nivell agregat, i també la caiguda de la dimensió mitjana en el cas de les microempreses.

A més d’afirmar que a major dimensió, les empreses presenten una millor competitivitat, resiliència, rendibilitat, i capacitat d’afrontar reptes i de crear ocupació, els estudis expliquen que la dimensió empresarial depèn de dos factors: l’actitud favorable a créixer i assumir riscos per part dels empresaris i empresàries i, en segon lloc, els escenaris que cada país crea amb la seva predistribució de recursos. Durant la presentació dels dos estudis, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha afegit que els països amb una dimensió empresarial més gran són aquells que tenen mecanismes de pagament “eficients”, sistemes judicials “eficaços” i sistemes que permeten l’accés al finançament per part de les empreses, i ha advertit que el creixement empresarial no necessàriament està relacionat amb la “riquesa” del país, sinó amb la “inversió” que es fa dels recursos. “Cal legislar i pressupostar en petit per fer gran la nostra economia”, ha insistit Ginesta.

Les vendes, el VAB i la dotació de capital

En la seva intervenció, el director de l’Observatori de la Pimec, Modest Guinjoan, ha destacat que “seguim sent petits”, i que el nombre d’empreses manufactureres baixa a conseqüència dels augments de productivitat i a la irrupció amb força dels serveis a les empreses. Així mateix, ha comentat que les vendes per empresa i el valor afegit per empresa han crescut en termes nominals, però no en termes reals, i si bé és cert que després de la crisi es recuperen els valors, en la pràctica encara no s’ha arribat als nivells de principi de segle.

Les vendes han augmentat del 2001 fins ara, per situar-se entre els 2,5 i 2,7 milions per empresa, tanmateix, en termes reals les pimes facturen menys que a principi d’aquest segle. D’altra banda, el valor afegit per empresa (VAB) se situa a final del període entre els 820.000 i els 840.000 euros i, per segments, el 2014-19, la microempresa afegeix un valor mitjà de 150.000 €, la petita de 876.000 €, i la mitjana de 5,1 milions.

El valor de l’immobilitzat material i immaterial mitjà per empresa creix molt i sostingudament, tant en termes nominals com reals. En particular, la microempresa té un valor de 103.000 euros, la petita de 550.000 i la mitjana, de 3,8 milions. I el mateix passa amb el patrimoni net mitjà per pime, el qual acaba el període amb més d’1,2 milions per empresa en termes corrents i amb prop d’1 milió en termes constants.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.