Potencial fotovoltaic: present i futur

Com assegurar el rigor tècnic i la rendibilitat en els projectes d'energia fotovoltaica

El mercat de l'energia solar fotovoltaica a Espanya ha experimentat un creixement constant i significatiu en els últims anys. A mesura que augmenta la demanda d'energia elèctrica, creix la demanda de fonts d'energia renovables, particularment l'energia solar fotovoltaica, que s'ha fet cada vegada més popular entre particulars, empreses i administracions públiques. Aquest augment de l'interès s'atribueix a diversos factors com: els incentius i polítiques governamentals, les polítiques europees de descarbonització a llarg termini per a 2050 segons reglament (UE) 2018/1999, els avanços tecnològics i el creixent compromís amb el medi ambient a nivell social.

Un dels principals impulsors del creixement del mercat de l'energia solar fotovoltaica a Espanya han estat els canvis a nivell normatiu que l'administració ha introduït, els incentius i programes de suport per a fomentar l'adopció de l'energia solar fotovoltaica com a font d'energia de suport. En la mateixa línia, l'actualització normativa ha permès que particulars i empreses puguin optar per modalitats d'autoconsum que els permeten produir la seva pròpia energia i vendre l'excedent a la xarxa.

Un altre dels factors que contribueix al creixement del mercat és el continu avanç de la tecnologia fotovoltaica, especialment en mòduls fotovoltaics, que han millorat en termes d'eficiència i augmentat en potència, passant d'una potència de 200-250W a 650-700W en l'última dècada. En termes de costos, els mòduls fotovoltaics s'han convertit en equips atractius donat el seu cost, cada vegada més a la baixa, reduint-se des de l'any 2009 a 2022 entre 88% i 94%, situant-se actualment en un rang de 0.20-0.41 €/Wp. No obstant això, el cost final (CAPEX) quedaria subjecte al tipus de tecnologia del mòdul fotovoltaic, al rang de potència de la instal·lació fotovoltaica i tipologia d'instal·lació, ja sigui de gran generació o d'autoconsum industrial.

A més, el desenvolupament de solucions innovadores d'emmagatzematge també està exercint un paper crucial en l'expansió del sector fotovoltaic. Les tecnologies de bateries permeten als sistemes d'energia solar fotovoltaica, emmagatzemar l'energia excedent per a utilitzar-la durant els períodes en els quals no hi ha irradiància solar, garantint d'aquesta manera un subministrament constant i fiable.

A Espanya s'han aconseguit valors de potència instal·lada acumulada fins a 2022 d'aproximadament de 30 GW, segons xarxa elèctrica, i la tendència seguirà a l'alça vist el panorama econòmic i tecnològic de l'energia fotovoltaica. Sobre la base de projectes actuals i estàndards del mercat en termes de costos a nivell mundial i regional segueixen una tendència a la baixa, situant-se l'evolució del cost (CAPEX) en un valor 800-850€/kWp actual a un possible valor de 500-550 €/kWp en 2050, si es mantingués aquesta tendència.

La creixent conscienciació mediambiental entre consumidors i empreses també està impulsant la demanda de sistemes solars fotovoltaics. Cada vegada són més les empreses conscients de la seva petjada de carboni i, per tant, busquen alternatives respectuoses amb el medi ambient a les fonts d'energia tradicionals. L'energia solar fotovoltaica proporciona una opció energètica neta i renovable que ajuda a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i la dependència dels combustibles fòssils. A més, les empreses estan reconeixent els avantatges de l'energia solar en termes de sostenibilitat i estalvi de costos, la qual cosa està donant lloc a un nombre creixent d'instal·lacions comercials.

Donats tots els indicadors, des de la demanda energètica creixent fins a la tendència en termes de CAPEX, el futur del mercat de l'energia solar fotovoltaica tant a Espanya com a nivell global sembla prometedor. A més, és més que probable que els avanços tecnològics continuïn fent que els mòduls fotovoltaics siguin més eficients i assequibles en termes de costos, la qual cosa impulsarà encara més el creixement del mercat.

No obstant això, és necessari abordar diversos reptes i fites tècniques per a garantir el creixement sostingut del mercat de l'energia solar fotovoltaica a Espanya i que les plantes executades es construeixin segons normativa i bones pràctiques d'enginyeria i evitar així errors d'execució que impactaran negativament en costos de OPEX durant la vida útil de la planta o instal·lació fotovoltaica.

El creixent mercat fotovoltaic ha contribuït a augmentar la demanda de perfils i d'assessors tècnics, tendència que ha convertit a Bureau Veritas Solutions en una referència a nivell nacional i global, tenint capacitat per a abordar tot tipus d'instal·lacions fotovoltaiques, ja siguin d'autoconsum industrial com de gran generació, escometent abastos abans del començament de la construcció, durant l'execució o en la fase d'operació, amb la finalitat de garantir el compliment en matèria d'autoritzacions i permisos atorgant suport a terceres empreses. Així mateix, des de Bureau Veritas Solutions, es fan avaluacions i optimitzacions de dissenys existents, anàlisis de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes, suport a tercers en termes contractuals, auditories d'instal·lacions fotovoltaiques, informe de causa arrel per a detectar fallades de funcionament, inspeccions i proves tècniques, i informes de Due Diligence per a analitzar i identificar riscos d'un actiu fotovoltaic independentment de la fase en la qual es trobi: fase de desenvolupament, construcció o operació.

D'altra banda, Bureau Veritas Solutions actua com a enginyeria de la propietat, donant suport global i especialment tècnic, des d'oficines, per a supervisió de la documentació d'enginyeria, com en plantes supervisant la construcció i garantint el compliment del cronograma contractual de projectes i de la qualitat d'execució de tots els treballs.

L'equip multidisciplinari de Bureau Veritas Solutions està en constant creixement incorporant nous perfils i en constant formació per a seguir el ritme d'avanç i canvis que sofreix el mercat fotovoltaic a nivell nacional i global.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.