Prestigiar la reparació i la reutilització, clau del nou Pla d’acció de l’ARC

Augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat de petites i mitjanes organitzacions del sector de la reutilització (R) i de la preparació per a la reutilització (PXR). Aquests són dos dels objectius del nou Pla d'Acció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que vol augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat dels centres de reutilització i, de retruc, generar un increment quantitatiu significatiu de la R i la PxR a Catalunya.

Pel director de l’ARC, Isaac Peraire, cal “valorar” els materials i “donar prestigi” a la reparació, la reutilització i el consum de productes de segona mà durant la seva presentació aquest dimecres. Peraire, juntament amb la directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’ARC, Pilar Chiva, han exposat el Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya en una jornada virtual aquesta setmana. L’ARC coordina el Pla en el qual han participat les 39 organitzacions membres del Comitè Estratègic Català compost per organitzacions del sector públic, privat, civil i acadèmic.

Durant la presentació, Peraire ha puntualitzat que avui, la fórmula de reparar o reutilitzar és “més clau que mai”. A més, s’ha de “salvar” tot producte que pugui tenir una utilitat per a la seva reutilització o que pugui ser reparat per tenir una “segona oportunitat”. Tot això té avantatges, entre les quals destaca generar menys residus, ja que “el millor residu és aquell que no es genera”, ha explicat el director de l’ARC.

El Pla d’acció inclou 18 accions i 80 projectes liderats per membres del Comitè Estratègic Català. Tots s’emmarquen en cinc línies estratègiques: coneixement; comunicació; reutilització i preparació per a la reutilització; camp normatiu i econòmic; i governança.

Els projectes són de naturalesa diversa: des de la creació d’un aparador de venda en línia de productes de segona mà fins a la creació de nous centres de reutilització i la millora dels existents, passant per pactes i convenis entre el sector privat i l’Administració, proves pilot i estudis econòmics. El Pla s’adapta a les necessitats actuals i a la nova manera de viure, dona importància al foment i a la promoció de la reutilització o preparació per a la reutilització d’objectes de tipologies diverses, com poden ser aparells mòbils i informàtics, tèxtils i voluminosos, i posa l’accent en plataformes en línia per a la compravenda, l’intercanvi o el préstec. També incorpora la possibilitat de recollida o lliurament a domicili.

El projecte europeu SUBTRACT

El R-Pla sorgeix de la implicació de l’ARC en el projecte SUBTRACT, que cerca augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat dels centres de reutilització, generalment PIMES, a través de solucions ecoinnovadores, per a ser econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles. Així mateix, Chiva ha afegit que no és la “primera vegada” que l’ARC treballa per fomentar la R o la PXR, ja que des de 2015 han atorgat subvencions per un total de 5.100.067 € a 274 projectes d’ens locals, entitats i empreses.

El projecte europeu SUBTRACT va començar l’agost de 2019 amb la col·laboració de set socis europeus de Suècia, Finlàndia, Àustria, Bèlgica, Itàlia, Eslovènia i Catalunya, recorda Chiva. La primera fase acaba ara el gener de 2022, en la qual s’han centrat en la diagnosi del sector, l’intercanvi d’experiències tot i les “dificultats per les restriccions”, l’anàlisi dels models de negoci i la definició del pla d’acció que s’ha presentat.

La segona part del projecte que durarà fins al gener de 2023 per implementar el pla d’acció, es concentra en les fases de posada en marxa i ampliació per fer que els centres de reutilització siguin eficaços i duradors mitjançant models, mesures i accions per garantir:

  • Un flux constant de béns entrants i sortints preparats per a la reutilització.

  • Una gestió professional del centre.

  • Una estratègia financera adequada.

  • Una imatge atractiva amb vista als usuaris.

La reutilització a Catalunya

Des de 2011, a Catalunya s’està treballant en estratègies de foment de la reparació i la reutilització amb diferents lleis, decrets i programes, a més de campanyes de comunicació. Segons dades de l’Informe de situació del sector de la reutilització i la preparació per a la reutilització a Catalunya de l’Agència d’Ecologia Urbana amb la col·laboració d'Entorna3, l’any 2018, un total de 18.863 tones de productes van ser destinades a R o PXR.

D’aquesta quantitat, un 0,9% correspon a deixalleries, un 49,4% a organitzacions públiques i privades i dels objectes recuperats, un 48,3% a tèxtil i un 1,4% a aparells elèctrics o electrònics. Per tant, s’estima que a Catalunya hi ha un gran marge de millora per créixer en aquest àmbit.

La nova Llei de residus, que es preveu que s’aprovi a començaments de 2023, inclourà mesures de foment de la reparació i reutilització, com ara suport a centres i xarxes autoritzats per a la recollida i reutilització de productes o la promoció de la creació de centres de reutilització de titularitat pública.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.