Compromís Mundial sobre Energies Renovables i Eficiència Energètica