Reducció de la dependència dels combustibles fòssils