Un nou model energètic per a un nou món

Catalunya ha de fer la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i inclusiu. No hi ha alternativa: cal afrontar l’emergència climàtica, mantenir uns preus de l’energia que permetin la competitivitat de les empreses i el benestar de la ciutadania del país en qualsevol context geopolític, i fer-ho respectant al màxim l’entorn natural i amb la participació de les persones. Per aconseguir-ho, cal transformar de dalt a baix el model energètic, i el Govern té clar quin és el que vol pel país: un model molt més eficient, basat en les energies renovables i en la generació distribuïda, on els ciutadans i empreses poden ser un actor més i en què les seves decisions influeixin en el conjunt.

Fa unes setmanes, la Generalitat presentava la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050), el document elaborat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el qual identifica les estratègies necessàries per fer possible la transició energètica i assolir un sistema energètic climàticament neutre i fixa objectius numèrics per fer-ho possible. Malgrat que els grans titulars s’han centrat en les energies renovables, el document deixa clar que l’estalvi i l’eficiència energètica és el principal àmbit on s’ha d’actuar per fer possible una societat descarbonitzada.

Sense una gestió de la demanda adequada, que permeti optimitzar el consum i avançar cap a formes d’energia més netes, és impossible transformar el model energètic, per molts megawatts renovables que s’implantin al país. Així, per una banda, és imprescindible reduir el consum d’energia i maximitzar l’aprofitament de cada unitat d’energia. La PROENCAT 2050 calcula que s’ha de disminuir un 30,3% el consum d’energia final per aconseguir una societat descarbonitzada, i disminuir un 57% la intensitat energètica. Això requerirà actuacions en tots els àmbits de la societat: hem de construir més eficient i rehabilitar edificis sota criteris energètics; hem de canviar d’hàbits –de consum, de mobilitat, etc.; hem de canviar processos productius, hem de transformar part de la nostra economia... I tot urgeix.

Per l’altra, i atès que l’electricitat és una forma d'energia eficient i que pot ser generada amb recursos renovables, és imprescindible avançar cap a una electrificació de tots aquells consums que sigui possible. La PROENCAT 2050 estima que si l’energia elèctrica suposa a dia d’avui un 25% del consum d’energia final a Catalunya, aquest percentatge hauria de créixer fins al 76,4% l’any 2050 per poder assolir la neutralitat climàtica. Aquest procés ha d’afectar tots els àmbits, des del sector primari fins a l’àmbit domèstic, principalment a través de l’electrificació dels consums per a usos tèrmics, però és el transport el sector que exigeix un major esforç. En l’actualitat, un 45,1% de l’energia final a Catalunya es consumeix en el transport, i la pràctica totalitat és en forma de combustibles derivats del petroli. L’objectiu és que l’any 2050 un 62,6% de la demanda d’energia en el transport estigui electrificada, davant de l’1,5% actual.

I, finalment, no podem deixar de banda la importància de la recerca. Els avenços tecnològics i la seva aplicació en el dia a dia d’empreses i persones han de facilitar i accelerar tota la transformació que preveu la PROENCAT 2050. És per això que la Generalitat, a través de l’ICAEN, està impulsant la Plataforma PRIMA, un projecte liderat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i que, amb seu a Gurb (Osona), servirà com a plataforma de proves a les empreses i de validació en entorns reals de tecnologies relacionades amb la integració d’energies renovables a la xarxa, d’emmagatzematge d’energia o de l’aprofitament energètic de subproductes com les dejeccions ramaderes.

És el moment de la transició energètica, i l’hem de fer tots junts. Ciutadans, empreses i administració hem de ser capaços de teixir les complicitats necessàries per assumir els esforços que requerirà aquest procés, que transformarà els nostres hàbits i els nostres entorns. Ens hi va el futur.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.