Una tecnologia de conseqüències imprevisibles

El darrer informe Wohlers Report 2015 ofereix unes dades irrefutables sobre l’evolució del creixement del mercat mundial d’equips i serveis relacionats amb la fabricació additiva. Dels 3.033 milions de dòlars facturats l’any 2013 es va passar als 4.104 milions de dòlars de l’any 2014. Un augment del 35,2%.
Una altra dada a retenir de l’esmentat informe confirma la tendència alcista d’aquest mercat. La venda de matèria primera destinada a les tecnologies de fabricació additiva va créixer dels 493,91 milions de dòlars del 2013 als 640 milions de l’any següent.
Malgrat aquesta tendència positiva, Espanya només compta amb l’1,3% dels equips de fabricació additiva, a anys llum del 3,4% d’Itàlia, del 8,7% d’Alemanya, el 9,3% del Japó o el 38% dels EUA. Aquesta manca de confiança en la rendibilitat està fent que l’Estat Espanyol estigui quedant enrere quan aquesta tecnologia esclati definitivament. Continua veient-se com una despesa i no com una inversió. No obstant això, alguns signes d’un canvi de mentalitat els podem trobar en la contínua organització de jornades, conferències i webinars.
En aquesta línia, Bilbao i Barcelona organitzen enguany les primeres fires professionals sobre la fabricació additiva.
Potser encara, a casa nostra, no som gaire conscients de la magnitud del canvi de paradigma en la fabricació i el desenvolupament que està comportant, i comportarà, l’additive manufacturing.
Malgrat el grandíssim potencial d’aquesta tecnologia, a hores d’ara la fabricació additiva no té entre les seves característiques principals la rapidesa, i menys en la producció en sèrie. Està destinada a produccions curtes i personalitzades. On mostra totes les seves possibilitats és en el prototipatge i el desenvolupament.
Hi ha veus que vaticinen que en els propers quinze o vint anys l’additive manufacturing no només acompanyarà els processos tradicionals de fabricació, sinó que els igualarà o superarà en eficiència. El que sí que queda clar és que, entre altres conseqüències, la fabricació additiva revolucionarà el sistema logístic actual i serà al centre de la indústria 4.0. A més, apareixeran nous perfils professionals vinculats a l’enginyeria. 
HP i altres empreses desenvolupadores de tecnologia estan en disposició de crear una mateixa peça que ofereixi rigidesa en un extrem i flexibilitat en un altre.
El futur del disseny, de les prestacions i de les propietats físiques dels productes finals està en mans de la fabricació additiva. 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.