Una visió de gestió empresarial per enfrontar-se a entorns VUCA

En els darrers temps el nou paradigma empresarial és el que es coneix com a "entorns VUCA" que correspon a l'acrònim en anglès de "Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat". Mentre que per a molts aquests elements es veuen amb preocupació en canvi per a l'enginyeria el que es veu és un món d'oportunitats perquè una de les ocupacions de l'enginyeria és resoldre problemes que inclouen variables VUCA.

Dins els models de gestió que permeten desenvolupar una millor capacitat de resposta a aquests entorns es troben els que es fonamenten en els principis de les filosofies àgils. Ara bé per tal que les empreses puguin utilitzar-les de forma adient cal que dins la seva cultura s'hagin establert i s'incentivin valors com: la transparència, el compromís, el focus, la franquesa, el respecte, el coratge, el treball en equip, la confiança, la col·laboració, l'honestedat i la comunicació. Si s'analitzen en detall, veiem que tots ells formen una cadena on la seva força és conseqüència de la fortalesa de l'anella més feble. I aquesta feblesa es troba sovint en la capacitat de la Direcció de l'empresa en mantenir cadascun d'aquests valors en la seva actuació.

És en l'àmbit de la gestió de les persones on es troba un element estratègic que permet la diferenciació disruptiva d'una empresa com és l'adopció de models de Compensació Total per tal d'atraure i mantenir el talent que la nostra empresa necessita.

Preparar-se per conviure amb entorns VUCA demana incorporar la gestió de riscos que és un element inherent a qualsevol projecte d'enginyeria ben dissenyat i desenvolupat. Això suposa un avantatge per les enginyeries de qualsevol dimensió ja que la seva implementació dins la seva estratègia no els representa incorporar un element estrany; a més a més, els dóna un element d'influència en la fidelització dels clients actuals o en la captació de nous per l'expertesa adquirida.

Un element necessari és una Gestió de la Innovació entesa com a factor estratègic que estigui sistematitzat per tota l'empresa amb una visió de procés global on pugui participar tothom i també beneficiar-se'n dels seus resultats.

Per concloure voldria recordar que ja fa més de cent anys un enginyer, Frederick Winslow Taylor, va escriure: "La majoria d'aquests homes creuen que els interessos fonamentals dels empresaris i dels treballadors són necessàriament antagònics. En canvi, la Gestió Científica (Scientific Management) té com a base la ferma convicció que els veritables interessos de tots dos són els mateixos"; i aquesta convicció encara és certa per tal que un sistema de gestió empresarial funcioni.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.