Profile picture for user Josep M. Peiró i Miguel Ángel Estruga

Josep M. Peiró i Miguel Ángel Estruga

Secretari i coordinador del grup de treball Business Continuity dels Enginyers Industrials de Catalunya