17 MEUR en ajuts per a projectes industrials

El Departament d’Empresa i Treball posa en marxa una nova línia d’ajuts a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, la sostenibilitat ambiental i la digitalització de les empreses industrials – prioritzant petites i mitjanes - i activa de nou la línia d’ajuts de suport a projectes de reindustrializació. El conseller Roger Torrent defensa que el projecte de pressupostos per al 2023 incrementa un 75% la inversió en polítiques d’indústria i competitivitat, arribant als 220 MEUR.

El titular d’Empresa ho ha anunciat després d'haver mantingut una reunió amb el secretari general de Foment, David Tornos Salomó; el director d'Economia i Empresa de PIMEC, Carles Mas Lloveras; i el director general d'AMEC, Joan Tristany, per exposar-los els ajuts, finançats amb romanents del departament del 2022 redirigits per a prioritzar la reindustrialització de Catalunya.

Les dues línies d'ajuts activades per la Direcció General d'Indústria són la de suport a projectes de reindustrialització i de compra d'unitats productives en situació de dificultat, dotada amb set milions d'euros, i la de projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, la sostenibilitat ambiental i la digitalització de les empreses industrials, que compta amb deu milions d'euros de pressupost.

Es tracta d'un primer impuls, al que caldrà sumar-hi 20 milions d'euros més inclosos al projecte de pressupostos en ajuts a la reindustrialització. Serien un total de 37 milions d'euros pels 27 milions d'euros que van invertir-se el 2022 per aquest àmbit.

Suport a projectes de reindustrialització

Pel que fa als ajuts anunciats, Torrent i el director general d'Indústria, Oriol Alcoba Malaspina, han explicat que els ajuts de suport a projectes de reindustrialització i de compra d'unitats productives en situació de dificultat es destinen a petites, mitjanes i grans empreses industrials i de serveis a la producció. Aquesta iniciativa té per objectiu aconseguir que la indústria recuperi pes en el sistema productiu català mitjançant la reindustrialització de les activitats productives que tanquen i també la cerca de noves inversions i promoure nous projectes industrials, que estimulin la reactivació industrial en aquestes situacions de dificultat.

La dotació inicial dels ajuts és de 7 milions d'euros amb un import de fins a un màxim de 5 milions d'euros per projecte. L'import de la subvenció es calcularà per als actius fixos, fins el 20% del valor dels actius, i pels costos laborals, fins el 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos des de la data de contractació. El nombre màxim de llocs de treball que es podran subvencionar per projecte serà de 50, i com a mínim s'hauran de respectar les condicions laborals del conveni de referència de la nova empresa o activitat.

La línia d'ajuts s'estructura de la següent manera:

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius on s'ha produït un tancament o deslocalització que afecti amb caràcter general a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes. Entre els requisits caldrà que hi hagi un acord de reindustrialització signat en el període de l'expedient de regulació d'ocupació i que hi hagi una taula de reindustrialització entre les parts implicades.

b) Subvencions d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat on caldrà acreditar que s'ha comunicat la situació de dificultat al portal del canal empresa que opera com a plataforma d'intercanvi entre empreses i inversió, l'adquisició de la unitat productiva a través d'una oferta vinculant i la seva materialització per resolució del jutjat mercantil si s'escau

Els projectes subvencionables han d'implicar la contractació de personal afectat per una reindustrialització o una situació de dificultat empresarial i assumir un grau de compromís mínim del 25% d'incorporar proveïdors locals tant en el procés productiu com en l'estratègia de compres de de la companyia en els propers tres anys des de l'inici de la nova activitat, per tal que aquests ajuts impactin també de manera indirecta en el teixit productiu de petites i mitjanes empreses industrial de Catalunya.

Com a novetat respecte a la convocatòria anterior, el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de novembre d'enguany per tal de poder donar resposta als projectes en un període de temps més llarg. Les peticions es resoldran per ordre d'entrada, un cop estigui completada la documentació.

Nous ajuts per a noves inversions

D'altra banda, la nova línia d'ajuts a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, la sostenibilitat ambiental i la digitalització de les empreses industrials té una dotació inicial de 10 milions d'euros.

L'objecte d'aquesta línia són els projectes d'inversió per a noves plantes industrials o per la millora dels processos productius de plantes existents que comportin un volum d'inversió mínim de 250.000 euros i un màxim de 3 milions d'euros. Així també hauran de mantenir els llocs de treball existents en la data de la sol·licitud de l'ajut, com a compromís en relació a la part social.

Aquestes inversions han de ser tractores en la cadena de valor de l'activitat, d'acord amb els objectius del Pacte Nacional per a la Indústria i especialment en els àmbits de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la digitalització dels processos productius.

Es podran beneficiar d'aquests ajuts empreses industrials i de serveis relacionats amb la producció amb seu operativa a Catalunya i la quantitat dels ajuts serà fins a un 20% de la inversió amb un màxim de 500.000 euros per projecte. Aquests ajuts es podran acollir al marc temporal establert per la UE per pal·liar els efectes que la invasió d'Ucraïna ha tingut en el teixit empresarial, com a conseqüència dels increments de costos, ruptures de cadenes de subministrament o dificultats amb el transport internacional

Entre els criteris de valoració, i al tractar-se d'una convocatòria que es resoldrà per concurrència competitiva destaquen la dimensió de l'empresa, prioritzant les empreses petites i microempreses; la generació d'ocupació més enllà del manteniment exigit per l'odre; l'impacte de la inversió en proveïdors establerts a Catalunya; l'aplicació d'energies renovables per al seu procés productiu; projectes que apliquin criteris d'economia circular i sostenibilitat, i impacte territorial del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 27 d'abril d'enguany.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.