Profile picture for user Ana Dueso

Ana Dueso-Barroso

Graduada en Biotecnologia a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster en Genètica i Genòmica a la Universitat de Barcelona. Estudiant predoctoral en el grup de Genòmica Computacional del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). Presidenta de les Young IT Girls i responsable de l'equip de gestió interna.