Canvi de paradigma per a les comercialitzadores

Aquest 2021 ha estat especialment dur per a les comercialitzadores d’electricitat. Les elevades cotitzacions de l’energia han generat conseqüències amb un impacte econòmic que ha portat ha replantejar si el model de comercialitzadora que tenim a dia d’avui no hauria d’estar sotmès a unes normes i regulacions més estrictes.

Els increments de preus de l’electricitat i del gas natural que s’han registrat durant el 2021 han implicat l’increment de les garanties, l’increment del cash-flow, l’increment del cost dels desviaments i l’SC i les restriccions tècniques, l’increment dels impagament Si, a més a més, afegim el retard en les lectures de les distribuïdores, ha posat a moltes comercialitzadores en situacions límit.

Comercialitzadores en fallida tècnica

Aquest conjunt de circumstàncies s’ha saldat amb 26 comercialitzadores elèctriques i 24 de gas, segons llistats de la CNMC. La majoria de baixes s’han produït en els darrers mesos de l’any 2021 i el gener de 2022. Tot i que segons les previsions, els propers mesos aquests números poden augmentar.

Els motius de la fallida són principalment l’encariment de les garanties que les comercialitzadores elèctriques mantenen amb l’operador del mercat, OMIE, i l’operador del sistema REE. Aquestes garanties depenen directament dels preus de mercat i aquestes tensions han estat insostenibles per algunes.

A aquest fet s’afegeix l’augment de les devolucions de les factures i els impagaments per part dels clients. Cal tenir en compte també que la rebaixa fiscal de l’IVA de l’electricitat del 21% al 10% les comercialitzadores elèctriques paguen el 21% a distribuïdores i cobren el 10% als clients pel que assumeixen temporalment el pont de tresoreria que suposa.

Per tenir un ordre de magnitud, durant el 2020 gestionar 10 GWh requerien 100.000 € en avals i 100.000 € de circulant. El 2021els mateixos 10 GWh implicaven 500.000 € en avals i 300.000 € de circulant mensual.

Les dificultats s’han vist agreujades per a aquelles comercialitzadores que compren en el mercat diari l’energia per als seus clients a preus contractats abans de l’escalada i no disposar de suficients cobertures per tal de suportar aquests contractes.

En el cas de les comercialitzadores de gas cal tenir en compte la decisió del govern de topar les pujades en el mercat regulat (la tarifa d’últim recurs o TUR) per sota del 5% en el darrer trimestre de l’any passat i el primer d’aquest amb càrrec a un futur dèficit de tarifa.

Retard en les lectures de la distribuïdora

Aquesta problemàtica té origen el canvi de tarifes del juny del 2021. La CNMC ja ha rebut diverses reclamacions.

Les distribuïdores gaudeixen del concepte presumpció de veracitat , és la distribuïdora a efectes del sistema la que té la ultima paraula en relació a les lectures dels comptadors.

Aquest factor també està generant desviament a l’hora de fer les previsions amb les corresponents penalitzacions i increment de garanties. Fins que això no es resol, aquest incident va a càrrec de la comercialitzadora, que se suma a l’augment de gestions realitzades amb els clients.

Un aspecte curiós d’aquest tema, el problema de les lectures, és que l’estan generant principalment les grans distribuïdores (AELeC). En canvi, les distribuïdores petites no s’estan trobant amb aquestes problemàtiques ja que sí que han fet els deures en relació a l’adaptació dels sistemes de comptadors. Bàsicament els problemes han estat dos: retard en les facturacions i estimacions equivocades.

Però el retard en les lectures no només està afectant a comercialitzadores sinó al consumidor final que veu com les factures arriben amb mesos d’endarreriment i de cop això implica entre els preus alts i el retard en la facturació acaben arribant factures amb valors molt elevats.

La referència normativa dels consumidors és l’article 96.2 del Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre que estableix el fraccionament del pagament de les factures endarrerides per manca d’enviament de les lectures. El prorrateig a efectes de pagament podrà efectuar-se tantes mensualitats com mesos d’endarreriment de facturació hagi patit sense excedir un any. Això suposa que, en definitiva, qui acabava aguantant aquest fraccionament torna a ser la comercialitzadora.

Un altre de les conseqüències d’aquesta saturació en els sistemes va fer que sol·licituds de canvi de potència que habitualment tenen un període de resposta de 5 dies per a tarifes 6.1, 3.0 acabant sent de 3 mesos amb les corresponents conseqüències.

Precisament, aquesta setmana passada la Generalitat de Catalunya ha obert un expedient sancionador a EDistribución Redes Digitales, la distribuïdora d’Endesa, amb una proposta de multa de 600.000 euros pels endarreriments en l’emissió de les lectures. Endesa per la seva banda ha justificat els les incidències pels canvis tarifaris i problemes informàtics, aspecte preocupant tenint en compte que estem parlant d’una empresa de l’Ibex 35 i que ha d’apostar per la digitalització en aquest procés de transició energètica.

Comercialitzadora del futur

Actualment, per esdevenir comercialitzadora cal disposar d’una sèrie de requisits tècnics i financers. Per part del regulador, seria convenient revisar els criteris i les restriccions d’entrada a nivell financer incorporant el concepte de risc energètic. Cal tenir en compte que la comercialització com a tal té un marge molt petit i és una activitat molt intensiva en capital i de risc. La comercialitzadora del futur per tal de ser competitiva haurà de tenir la generació integrada en la seva activitat o bé disposar de acords de generació a llarg termini que cobreixin la seva cartera. Les comercialitzadores amb aquest nou paradigma necessiten liquiditat per tal de fer front als requisits per part del regulador i la volatilitat dels mercats: requereixen del múscul financer adient per tal surfejar aquestes condicions que es poden anar repetint en un futur.

Després d’una liberalització del sector i una època en que es van crear agents de mercats en les activitats liberalitzades sembla que avui estiguem en una fase d’ajustos. A dia d’avui hi ha 400 comercialitzadores elèctriques segons la CNMC i 240 de gas natural, Quantes en quedaran l’any que ve? Els canvis que s’estan generant en el sector energètic europeu deixaran enrere les empreses “dèbils “ i que no siguin sostenibles econòmicament.

Hem d’estar preparats per a qualsevol escenari on la volatilitat ha vingut per quedar-se. Les comercialitzadores del futur, a part de disposar de cobertures a llarg termini hauran de ser capaces d’establir estratègies que permetin capturar el valor de la volatilitat.

Les noves figures definides en el RD Llei 23/2020 com les comunitats energètiques i els agregadors poden ser una oportunitat per adaptar-se aquest nou context energètic.

A l'article de Laura garcia s'ha d'entendre que el que es diu és que 26 comercialitzadores de gas i 24 d'electricitat han fet fallida? o com que diu "s'ha saldat" aquests nombres son les que queden, en quin cas s'hauria de dir el nombre de les que han fet fallida
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.