Com afecta a les pensions els últims canvis normatius

La Llei 27/2011 reforma un seguit de mesures paramètriques amb la finalitat de penalitzar les jubilacions anticipades, fomentar la continuïtat del treball postjubilació, retardar la jubilació i incrementar els anys sobre els quals es realitza la base de càlcul de la pensió, cosa que rebaixa la taxa de substitució del 80% actual fins al 60% o 70% i, per tant, comporta una pèrdua de poder adquisitiu. En el quadre de la figura 1 es mostren els paràmetres principals que modifica la Llei 27/2011.

 

Edat de jubilació

Carrera laboral

Base de càlcul

De 65 a 67 anys (el 2027) s’aniran aplicant de forma gradual afegint dos mesos per any a partir del 2013.

Les jubilacions anticipades:

Voluntària: 65 anys Involuntària: 63 anys

De 35 a 37 anys (2027)

Per obtenir el 100% de la pensió caldrà haver cotitzat als 67 anys un mínim de 37 anys o de 38,5 anys si és anticipada (65 anys). Aquest increment també s’aplicarà de forma gradual.

De 15 a 25 anys (2022)

El càlcul de la base reguladora passarà de sumar les dels últims 15 anys, a les dels últims 25. També de forma gradual del 2013 al 2022 (en deu anys).

Figura 1. Paràmetres principals que modifica la Llei 27/2011 sobre el sistema de pensions de la Seguretat Social.

 

També introdueix el factor de sostenibilitat, previst per al 2032. La gravetat de la situació configura la Llei 23/2013 a final d’any, i defineix per una banda el factor de sostenibilitat per mantenir l’equitat de rendes entre els pensionistes de diferents generacions, establertes en períodes de cinc anys, de manera que, sumant totes les rendes, el capital final resultant que cobra una generació hauria de ser el mateix que el de la següent.

Si l’esperança de vida cada cop és més elevada, lògicament la renda ha de ser més baixa perquè així se satisfarà durant més temps. La seva aplicació s’anticipa al 2019. També desvincula les revaloritzacions de les pensions de l’IPC, la qual cosa introdueix un canvi significatiu en la manera de calcular l’increment, que serà d’acord amb els resultats de “caixa” de la Seguretat Social, i en què el resultat no serà inferior al 0,25% ni superior a l’IPC més 0,5%. Cal, doncs, impulsar la previsió social complementària en un país que destina només el 14% del seu PIB a aquest tipus d’estalvi, mentre que la mitjana europea supera el 36%.

Per conscienciar els cotizants, en el darrer trimestre del 2014 està previst que els majors de 50 anys rebin una carta de la Seguretat Social en la qual se’ls indicarà la pensió estimada a la seva jubilació. Aquest escrit també es complementarà amb el de les asseguradores i gestores de plans de pensions. Cal prendre consciència de la importància d’estar ben assegurats davant de contingències previstes, com la jubilació, però també de les imprevistes com ara una invalidesa, dependència o defunció, ja que també s’esperen reformes destinades a minvar aquestes prestacions. El millor consell que es pot donar és el de posar-nos en mans d’experts en previsió social, per tal que ens orientin segons les necessitats que tinguem en cada moment.

Text: SUSANA CARMONA
CONTACTE
sucarmona@ mutua-enginyers.com


Foto: Arxiu

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.