El servei d’Informes d’Idoneïtat Tècnica recupera els nivells de 2014

Des de fa dos anys, - quan la pandèmica va paralitzar les obres- el nombre d’Informes d’Idoneïtat Tècnica (IITs) que s’elaboren des d’Enginyers Industrials de Catalunya ha tornat a créixer i s’ha situat a nivells del 2014, moment en el qual s’hi van incorporar la majoria d’entitats actuals. A més de les habituals reformes de locals que representa la majoria d’informes que es tramiten a Enginyers, el darrer any ha destacat també la sol·licitud de comunicacions per a la implantació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta d’edificis d’habitatges.

itts

 

Aquest increment del número de sol·licituds també respon a una bona valoració, per part dels usuaris, dels informes de deficiències emesos pels nostres serveis de certificació, amb un contingut ajustat al projecte i a uns terminis de tramitació clarament inferiors als que estableix l’Ordenança d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.

Canvis en els IITs

Aquests números arriben onze anys després que l’Ajuntament de Barcelona posés en marxa un nou sistema de control extern dels projectes d’obres, amb l’objectiu de reduir els terminis de tramitació de les comunicacions i les llicències d’obra, els anomenats Informes d’Idoneïtat Tècnica (IITs). Durant els primers anys, només quatre col·legis exercien aquesta funció, realitzant les revisions dels projectes subscrits principalment pels seus col·legiats.

A finals de 2013, l’Ajuntament va establir un sistema d’habilitació per a totes aquelles entitats (també privades) que volguessin realitzar les funcions de revisió de projecte, establertes a l’Ordenança d’obres. Enginyers Industrials de Catalunya va ser la primera entitat en habilitar-se en la Modalitat A (funcions de verificació i acreditació), com a entitat en disposició per emetre IITs de projectes d’obres, a l’Ajuntament de Barcelona.

Posteriorment, es van anant afegint la resta dels principals col·legis professionals (Arquitectes, Enginyers Tècnics Industrials i Arquitectes Tècnics) i poc a poc també, altres entitats privades d’inspecció i control. Lògicament, amb la incorporació de més agents al mercat, el número de sol·licituds d’informes es va anar reduint fins assolir el seu mínim l’any 2020, acompanyat per l’efecte de la recent pandèmia.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.