El visat del COEIC Garantia de professionalitat i qualitat

El Col·legi és avui la millor garantia de defensa dels interessos Eprofessionals i treballa perquè la qualitat sigui una realitat que abasti tots els àmbits de la construcció.

El visat del COEIC certifica la professionalitat de l'enginyer, valida les seves competències d'acord amb la llei i verifica la seva identitat, titulació i habilitació legal i professional.

El visat garanteix, en definitiva, la competència i la responsabilitat professional davant del contractant i de l'Administració.

Amb la implantació de la llei òmnibus i l'enrada en vigor del Reial decret 1000/2010, el visat col·legial ha deixat de ser obligatori en un gran nombre de casos per convertir-se en una tramitació voluntària, a decisió del professional o per requeriment del seu client.

En aquests casos, el professional pot optar per un visat voluntari o bé per un registre col·legial, que servirà per declarar el treball a la companyia asseguradora pertinent, i complir així amb l’obligació legal de cobrir qualsevol actuació professional amb una pòlissa de responsabilitat civil.

No obstant això, cal tenir en compte les garanties i els serveis que ofereix el visat col·legial i que el nou registre col·legial no cobreix. Aquestes garanties i serveis són:

• Una garantia per a l’enginyer d’edificació. El visat valida les teves competències d’acord amb la LOE i certifica la teva identitat, titulació, habilitació legal i professional. A més, és un registre d’encàrrecs professionals (amb valor contractual) i és un mitjà d’ordenació de la professió, defensa les atribucions professionals i control de l’intrusisme professional.

• Una garantia per a l’obra i els seus usuaris finals. El visat verifica que s’elaboren els documents tècnics que calen segons la legislació i que aquests tenen l’estructura i forma definida a la normativa vigent. Aquests es realitzen d’acord amb els protocols establerts pel Col·legi, a través dels quals el professional deixa contància de la seva qualitat professional.

• Una garantia de cobertura de responsabilitats professionals. Amb el visat, el teu client té garantia que disposes d'asseguramça de responsabilitat civil i que has fet la documentació que cal, i que aquesta s'arxiva i es custodia durant el període de responsabilitat, i el Col·legi podrà certificar-ne el contingut pero presentar a les administracions, oficis i/o defenses judicials.

•  Una garantia per a l'Administració i altres entitats. El visat dóna garanties a l’Administració i a altres entitats que la documentació que es presenta a autoritzacions administratives (llicències d’obres, d’activitats, cèdules d’habitabilitat, subvencions, etc.) està elaborada per un tècnic que compleix els requisits legals per exercir i que aquesta s’ajusta als protocols regulats i/o acordats amb les administracions.

• Les noves tecnologies. Mitjançant el visat digital web és més fàcil seguir el protocol d’actuació professional establert a través del visat i tramitar telemàticament amb les administracions. Es pot fer sense esperes ni desplaçaments i amb total garantia i confidencialitat.
 

Text: Redacció

Foto: Arxiu

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.