"En investigació, et beneficies de l’esforç i el coneixement que altres persones han aportat prèviament, i dels teus resultats se’n beneficiaran futurs estudiants"

Quina ha estat la teva trajectòria professional?

El 2006, vaig començar els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, a l’EUETIT. Els vincles amb el departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera van començar quan l’últim any vaig haver de buscar tutor i tema pel projecte final de carrera. D’opcions n’hi havia bastants, però jo estava interessada en fer un projecte que tingués una gran part de recerca i treball al laboratori. No volia únicament un treball teòric. La proposta del grup Celbiotech (del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera) em va semblar interessant i a la vegada un tema totalment nou i desconegut per mi. En finalitzar el projecte, em van oferir un contracte de pràctiques de tres mesos en el seu grup d’investigació, i així va ser com després em vaig animar a cursar el Máster d’Enginyeria Tèxtil i Paperera. Durant els estudis de màster també vaig gaudir d’un contracte de col·laboració en el mateix grup de recerca i vaig està en contacte amb estudiants de pre i post-doctorat. Aquestes hores al laboratori em van despertar l’interès per la recerca. És així que vaig animar-me a marxar d’Erasmus a Finlàndia i realitzar el projecte final de màster al departament de Forest Products Technology (Aalto Univeresity). L’experiència va ser molt bona i vaig quedar impressionada dels recursos i finançament que disposaven i com valoraven la investigació. Abans de finalitzar el màster també vaig tenir l’oportunitat de fer pràctiques a una empresa del sector paperer.

Acabats els estudis, era moment de decidir que fer. Al 2012 estàvem en plena crisi i el mercat laboral estava bastant complicat. La directora del grup de recerca Celbiotech em va proposar l’opció de començar els estudis de doctorat, em feia molt de respecte però també m’il·lusionava. El febrer de 2012 començava els estudis de doctorat, i el 19 d’Octubre de 2016 defensava la tesi doctoral.

Has rebut algun guardó o reconeixement per la teva recerca?

No.

Què has treballat en la teva tesi doctoral?

L’objectiu de la tesi era obtenir viscosa per produir i manufacturar productes tèxtils, però utilitzar com a matèria primera el pi i l’avet, en comptes del cotó, ja que els cultius de cotó estan greument afectats degut a problemes ambientals (sequera) i s’han vist greument reduïts. L’obtenció d’aquestes fibres, alternatives al cotó, es va realitzar combinant mètodes químics i biotecnològics. La idea era proposar un nou procés d’obtenció de fibres aptes per fer viscosa que fos al màxim de respectuós amb el medi ambient.

Per què vas decidir apostar per aquesta línia d'investigació?

El grup de recerca tenia diversos projectes concedits i jo em vaig encarregar de realitzar una part concreta d’un d’aquests projectes. Podríem dir que les línies d’investigació generals ja venien definides, però si que és cert que segons els resultats que es van anar obtenint vam canviar i ampliar alguns dels plantejaments inicials. Era un tema molt actual del moment i era fàcil trobar bibliografia al respecte.

Quina metodologia has fet servir?

Abans de començar a fer coses al laboratori, és important documentar-te, conèixer bé que s’ha fet fins al moment, així com també està al corrent de les noves tendències i propostes de futur. A partir d’aquí, i segons els recursos que disposi el laboratori es podrà fer més o menys, però lo important és tenir una visió global del tema i poder incloure la teva feina dins d’aquest mapa general.

També és important portar un seguiment regular de la feina, fer reunions amb els directors de tesi i compartir els resultats amb els companys de laboratori o altres grups de recerca que treballen amb temes similars ja sigui a través de congressos, workshops o simposiums. Un altre fet que aconsello i recomano és anar publicant a revistes científiques els resultats que es van obtenint ja que t’ajuda agafar confiança i a la vegada anar acotant la feina .

Quins beneficis pot aportar la teva recerca?

Diríem que la recerca que vaig fer jo estava molt centrada en aconseguir el know how del tema. Ningú del grup de recerca havia treballat en aquest tema prèviament. És cert que primer de tot cal tenir ben controlat el fonament teòric i a partir d’aquí serà fàcil obtenir nous productes, proposar nous processos, desenvolupar tecnologies, etc. En investigació, tu et beneficies de l’esforç i del coneixement que altres persones han aportat prèviament, i dels teus resultats se’n beneficiaran futurs estudiants i investigadors. Cal que la investigació funcioni d’aquesta manera per tal d’avançar contínuament.

Quins assoliments has aconseguit?

A part dels coneixements propis del tema de treball, puc dir que he adquirit una bona capacitat d’organització, d’anàlisi i de justificació de resultats. Saber explicar-te davant de públic.

Quines perspectives de futur tens per aquesta línia de recerca?

Bé, jo ara he fet el salt al sector privat i tot i que el meu lloc de treball és en el departament de I+D, he deixat el tema de la recerca més bàsica. La indústria busca resultats i no tant aportar coneixement.

De totes maneres quan estava acabant la tesi, ja hi havia altres estudiants que continuaven treballant amb les mateixes línies de recerca que jo vaig està treballant. I és que de feina per fer n’hi ha molta! 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.