La indústria química ajuda a pal·liar la caiguda de les exportacions el 2020

La crisi de la COVID-19 ha sacsejat el comerç internacional durant el 2020. Les exportacions catalanes de béns han acumulat un descens dins l'octubre de 2020 del 13,3%, tot i que a partir del mes de juny s'han començat a recuperar. El descens interanual se situa en un 7,1% tot i que els mesos d'abril i maig van ser d'entre el 37,2% i el 40,3%.

Una de les causes d'aquest fort impacte a Catalunya és el pes de la indústria automobilística a l'economia catalana, ja que la contracció de les exportacions, segons les conclusions de l'últim Focus Cambra, elaborat pel Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, ha estat més pronunciada en aquest sector.  I és que Catalunya és la tercera comunitat on les expertacions de béns han caigut amb més intensitat, al costat de València i el País Basc, ja que el pes sobre el total d'exportacions de cada regió representava el 13,3%, el 22,4% i el 17,2% el 2019, respectivament.

En canvi, l'impacte moderat que la pandèmia va tenir en la indústria química i farmacèutica (el 27% de les exportacions catalanes el 2019 van ser de productes químiques) ha permès ''suavitzar'' la caiguda de les exportacions en comparació amb altres comunitats autònomes.  La ind´sutria farmacèutica i química va exportar només un 4,3% menys que el 2019, entre gener i octubre.

A més, la contribució dels béns agroalimentaris sobre el total d'exportacions catalanes (14% el 2019) i una bona resposta del sector durant la pandèmia, també ha ajudat a esmorteir la contracció del total de les exportacions catalanes, ja que en aquest sector, les exportacions han crescut un 6,7%.

L'efecte Brexit

La caiguda de les exportacions catalanes de béns per la COVID-19 a Europa s'ha mogut entre el 10% de França i el 14,6% d'Itàlia, almenys fins a l'octubre. En canvi, ha estat molt més pronunciada al Regne Unit amb un descens del 28,5% acumulat fins l'octubre. Aquesta situació s'explica perquè el 2019 una part de les empreses britàniques van decidir augmentar substancialment l'estoc de determinats productes catalans, anticipant-se a la incertesa econòmica durant el 2020 arran de les negociacions del Brexit. Així, el 2019, les exportacions catalanes de materials de transport i equipament d'oficina i telecomunicacions va créixer un 70,8% i un 37,6% respectivament. En canvi, durant el 2020, s'hi suma la forta caiguda de matriculacions de vehicles a causa de la pandèmia, ja que el Regne Unit és un  mercat rellevant per al sector de l'automòbil català.

El teixit empresarial exportador

El nombre d'empreses exportadores regulars catalanes cau fins a les 7.324 l'octubre de 2020, un 2,3% menys respecte el mateix període que el 2019. La dada contrasta amb el descens acumulat de les exportacions fins a l'octubre, del 13,3%. Segons l'estudi de la Cambra, aquestes dades proven que les empreses amb més capacitat exportadora del teixit productiu català (el 2019 representaven el 92,3% del total d'exportacions tot i ser només el 20,8% del total d'empreses exportadores)  tenen una elevada resiliència i han continuat venent a l'estranger malgrat les dificultats.   

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.