La pujada del preu de la llum i les ofertes dels comercialitzadors

Ara, amb el nou sistema de fixació de preus de l’energia fixats el 2014, després de la crisi que li va crear al Ministre Soria la pujada de preus de les subhastes CESUR del desembre del 2013, que havien de servir per la facturació del 2014, el consumidor domèstic té dues opcions:

O no fer res i deixar que l’empresa distribuïdora que li subministri l’energia li facturi amb el sistema anomenat PVPC, i no coneixerà el preu de cost del kWh fins que rebi la factura que haurà pagat;

O bé acceptar qualsevol de les més de 420 ofertes que les empreses comercialitzadores ofereixen en el mercat lliure. En aquestes ofertes li diuen: “Et farem un important descompte del preu del kWh, preu que serà fix per un període mínim d’un any”.

Els arguments de l’empresa comercialitzadora són prou coneguts:
“.- Jo conec el mercat.
.-Compro millor que tu.
.-Faig contractes bilaterals de compra, faig compra agrupada, i el marge que obtinc el reparteixo amb tu consumidor i et puc reduir la factura de cost dels kWh entre un 10% i un 12,5%...”.

(Ens preguntem: Com es pot oferir un descompte sobre un preu que serà el resultat d’integrar el sumatori de preus de cassació de 8.760 hores del any? Lògicament, cada comercialitzador fa els seus avaluacions i aplica el seu criteri comercial per cobrir el risc de tenir que garantir els costos de tot un any. No té cap ni peus...)

Per major detall, pot anar a la web de TV3, en el Programa Divendres del dia 18 de gener, on la Directora de Màrqueting de Hola Luz ho explica en detall.

En primer lloc he de dir que a la Comissió d’Energia del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunyaon hi ha autèntics experts en el tema, encara ara és hora que algun d’ells s’hagi pronunciat en favor de la compra amb les ofertes de comercialitzadores pel petit consumidor. Molts experts ens decantem per aquest sistema de compres per grans consumidors com pot ser l’ACM (Associació Catalana de Municipis), el CSUC (Centres Universitaris de Catalunya), que conec personalment.

Per tractar de tenir un criteri objectiu hem preparat el següent quadre, en el què hem seleccionat les ofertes actuals per l’any 2017 dels 11 comercialitzadors més importants en el mercat de Catalunya, per un consumidor domèstic mig que tingui un consum de 2.465 hores/any (que és el que utilitza la CNMC en les seves anàlisis sobre aquesta temàtica per comparar amb els consumidors de la tarifa domestica 2.0.A sotmesos al PVPC) i el comparem al cost que per l’any 2016 ha obtingut el consumidor acollit al preu PVPC amb la mateixa potència i consum anual:

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1194","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]                            

* Factura Energia amb consum de 2.465 kWh/any, impostos inclosos.
** Cost pel consumidor sotmès al PVPC de l’any 2016 amb consum de 2.465 kWh/any, impostos inclosos.
*** Sobre cost pel consumidor que contracti amb comercialitzador pel 2017 suposant que el preu de l’energia pel 2017 es mantingui a nivell de 2016.
**** Percentatge increment contractació energia amb comercialitzador pel 2017 suposant que el preu de l’energia pel 2017 es mantingui a nivell de 2016.


Els resultats són espectaculars. Si el preu de l’energia pel 2017 es manté, el consumidor del sistema PVPC s’haurà estalviat entre 31,62 i 95,56 €/ any, amb una mitjana de 62,16 €/any, amb increments que van des del 9,66% al 30% amb una mitjana del 19%, respecte als consumidors que tinguin signats contractes per un any amb qualsevol de les 11 empreses comercialitzadores.

Com els altres components del preu de la factura son fixes (llevat que el Ministre d’Indústria tingui previst incrementar els peatges per la potència contractada), és difícil imaginar que l’anunciata pujada del Ministre provoqui pèrdues als comercialitzadors.

Un cop el consumidor que encara gaudeix del PVPC disposi d’aquesta informació, podrà decidir si li surt a compte acceptar les “avantatjoses ofertes dels comercialitzadors”. Ningú coneix els preus de l’energia, ni d’un mes ni molt més d’un any. El que fan el comercialitzadors és prefabricar un preu (a la seva mida per vendre) i dir que ofereixen un descompte.

Resultats del 2016

Nova estructura de la tarifa PVPC ( RD 216/2014), ocasiona uns costos addicionals a les empreses comercialitzadores, que s’apliquen a les factures a través del Margen de Comercializacion Fijo (MCF). L’article 7 estableix  un cost de 4 €/KW  contractat i any pels abonats acollits a la tarifa PVPC. El Tribunal Suprem atenent a una reclamació de 3 empreses del sector, va declarar nul el valor de 4€/kW. Aquest Sentència obliga al Ministeri a aprovar una nova metodologia per fixar el MCF així com a regularitzar les liquidacions dels anys 2014 a 2016. Previ Informe de la CNMC, s’ha aprovat el RD 469/2016 de 18 de novembre que revisa el MCF a l’alça, el complica encara més i obliga a revisar els costos aplicats a les factures dels tres anys.

Per una banda, el sobre cost que ocasiona la funció dels operadors comercialitzadors, pels 28,9 milions d’abonats en Baixa Tensió, per retribució de les empreses comercialitzadores, haurà estat de: (4 €/kW contractat i any * 107.004.958 kW) = 428 Milions €. La legislació vigent autoritza a carregar a cada factura de la llum als abonats en BT (encara que no s’acullin al sistema ofert per els comercialitzadors)

4 €/kW i any, per cada kW contractat. (4 de les 11 empreses comercialitzadores del quadre anterior no apliquen el peatge de comercialitzador, però hem fet la correcció pertinent per homogeneïtzar costos).

Per altra banda, el sobre cost avaluat pels 12,48 milions de consumidors en tarifa 2.0.A acollits a les ofertes de les empreses comercialitzadores haurà estat de 697,6 milions € / any 2016. El que suposa que la suma de sobre costos per l’any 2016 ha estat de l’ordre de (428+ 697) = 1.125,6 milions de €

Aquestos costos incorreguts serien evitables amb un sistema de tarifes més realista que l’anomenada PVPC, associada a la funció de les empreses comercialitzadores.

És el fruit d’una tarifa que especulava, al moment de ser creada pel Ministre Soria, en què els abonats domèstics, amb la implantació dels comptadors intel·ligents i les cotitzacions horàries dels consums de l’energia en les llars, es dedicarien a estudiar el perfil horari dels seus consums per estalviar alguns € a l’any, que els experts avaluen que poden arribar a ser d’alguna desena de €/ any. S’ ha molestat la CNMC o el Ministeri en fer alguna enquesta sobre el % de abonats que es dediquen a gestionar aquesta qüestió?

El que és ben cert és que la gestió de la nova fórmula a les empreses no les compensa el peatge de 4 €/any per kW contractat (que suposaran un sobre cost  de la factura de l’ordre d’uns 20 €/any) i que el risc que han de cotitzar les empreses comercialitzadores per assumir l’aleatorietat de les oscil·lacions de preus horaris per tot un any, ens ocasionen els sobre costos que hem tractat d’avaluar (avaluació que hauria de fer anualment la CNMC, que dona dades parcials en els seus informes sense entrar al fons de la qüestió).

Al final de gener, tot i que el preu mensual de la factura elèctrica ha pujat, el magnífic estat de reserves de neu acumulades permeten quasi assegurar que els abonats que es mantenen a la tarifa PVPC s’estalviaran bastants diners respecte als que tinguin contracte amb comercialitzadores al preus oferits en aquestes dates.

TEXT: Antoni Tahull, consultor energètic

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.