L’economia circular, una oportunitat per a Catalunya

L'actual model econòmic lineal d'extreure, fabricar, usar i llençar ja no dóna més de si. Requereix grans quantitats d'energia i d'altres recursos barats i de fàcil accés, per no parlar de la ingent quantitat de residus que es generen. L'increment de la volatilitat dels preus, els riscos de la cadena de subministrament i les creixents pressions han alertat als líders empresarials i als responsables polítics sobre la necessitat de repensar l'ús de les matèries primeres i l'energia.

La resposta s'ha anomenat economia circular. Es basa a millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitar els recursos tant com sigui possible i reduir la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. "La base de l'economia circular és el reciclatge i la valorització dels residus. L'objectiu final és tornar a incorporar a l'economia els productes usats perquè no es converteixin en un residu", explica Xavier Elias, assessor tècnic a la presidència de Suez i autor d'una col·lecció de 14 llibres sobre economia circular.

Catalunya ha estat sempre un país emprenedor que ha sabut aprofitar els recursos per generar riquesa i benestar per a la ciutadania. Per això no ha deixat escapar l'oportunitat que suposa aquest nou paradigma econòmic que promou millores en la innovació, la competitivitat i l'ocupació. "Ens trobem en una situació més avançada que el conjunt de l'Estat, però tenim encara molta feina per fer", reconeix Elias.

Amb l'economia circular s'ha vist l'oportunitat de fer més innovador el model actual integrant progressivament l'economia veroda i circular, que aporta avenços relacionats amb l'eficiència en l'ús dels recursos i, alhora, com a motor per generar ocupació deforma inclusiva i reduir els riscos ambientals. Per Xavier Elias, també és una necessitat: "S'estima que, l'any 2050, al mar hi haurà més plàstics que animals i cal buscar alternatives a tots aquells recursos finits com els metalls".

Són diverses les entitats que ja treballen en aquest nou paradigma: administracions públiques, clústers, universitats, centre tecnològics, col·legis professionals i altres agents, fi res i xarxes internacionals. El Govern de Catalunya ha fet una aposta clara per l'impuls de l'economia circular. En són bons exemples l'Estratègia d'Impuls a l'Economia Verda i Circular, l'Estratègia Catalana d'Ecodisseny per a una EconomiaCircular i Ecoinnovadora i el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya.

El teixit empresarial també hi ha apostat clarament. A Catalunya, a mitjans de 2018, hi havia gairebé 400 empreses que oferien solucions d'economia circular, segons dades d'ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat. Aquestes empreses sumen una facturació d'11.038 milions d'euros i donen feina a 70.419 treballadors. "Tenim un ecosistema empresarial potent que ofereix solucions d'economia circular i està format tant per petites i mitjanes empreses (pimes) com per grans corporacions", afirma Maite Ardèvol, coordinadora d'Economia Circular d'ACCIÓ. Tot i que l'economia circular és transversal (afecta tots els àmbits), l'experta identifica els cinc sectors amb més potencial per a la implantació d'aquest nou model: l'agroalimentari, el de la mobilitat, el químic, el del packaging i el de la salut. D'altra banda, Ardèvol destaca també que "hi ha molts projectes que sumen indústria 4.0 i economia circular".

En el sector agroalimentari, un dels més importants a Catalunya, són diverses les iniciatives que exemplifiquen  i contribueixen a aquest canvi. L'empresa familiar Cellers Torra està implementant un projecte pioner de tractament de les aigües de neteja del celler per reciclar-les per al mateix ús. Paral·lelament, utilitza els sarments de les seves finques per, juntament amb biomassa forestal, alimentar una caldera de biomassa que permet generar calor i fred a les instal·lacions mitjançant una màquina d'absorció de fred.

En l'àmbit de la mobilitat, Seat està estudiant millores en el reciclatge del cotxe al final de la vida útil. El projecte s'estructura en dues fases: l'anàlisi energètica del vehicle per identificar els components amb metalls més valuosos i, alhora, estudiar la manera de reciclar-los millor, tot i que són presents en petita quantitat en la composició dels vehicles. L'objectiu és reduir els residus generats i les emissions de diòxid de carboni, alhora que obre la porta a l'aprofitament dels metalls. El procés evita l'extracció i processament de noves matèries primeres a partir d'un nou flux d'ingressos a partir dels metalls reciclats.

La bioeconomia és considerada un element clau per a un creixement intel·ligent i verd. El sector i les indústries químiques poden proporcionar noves i innovadores solucions en el reciclatge o en la separació de materials, per posar dos exemples. L'avenç en la recerca i la innovació bioeconòmica i l'economia circular ha de permetre millorar la gestió dels recursos naturals i obrir mercats diversificats nous amb una dependència reduïda dels combustibles fòssils.

El packaging, entès com el conjunt d'indústries relacionades amb sistemes d'envasat, té un paper molt important en l'economia circular. La prevenció, la reciclabilitat i la revalorització dels residus són els tres grans reptes. Decapulp és una empresa que fabrica envasos protectors a partir de polpa de cel·lulosa emmotllada aplicada a diferents sectors com el farmacèutic, el logístic, l'alimentari, l'industrial, el de consum, etc. Les matèries primeres per a la fabricació dels productes s'obtenen del retall de cartó reciclat, així com de paper de diari d'exemplars que no s'han pogut comercialitzar. Per tant, són una alternativa ecològica, biodegradable i reciclable als plàstics.

Catalunya es troba entre les primeres regions europees en qualitat i quantitat d'excel·lència científica en l'àmbit de les ciències de la salut i compta amb un important i innovador teixit empresarial, també en economia circular. Axioma Solucions, en col·laboració amb Steripak, ha desenvolupat i ecodissenyat una cobertura quirúrgica per a pacients i personal sanitari, reutilitzable fins a 75 vegades sense perdre les seves propietats. Concretament, ofereix un servei porta a porta als clients, que només paguen per utilitzar la roba. Axioma la recull després de fer-la servir, la renta, la descontamina, en comprova l'estat, l'esterilitza i, finalment, la retorna al centre del client.

En definitiva, no resulta gens difícil trobar exemples d'economia circular a casa nostra. Les iniciatives i projectes en marxa són múltiples i molt variats i cada cop n'hi haurà més.L'actual model econòmic lineal d'extreure, fabricar, usar i llençar ja no dóna més de si. Requereix grans quantitats d'energia i d'altres recursos barats i de fàcil accés, per no parlar de la ingent quantitat de residus que es generen. L'increment de la volatilitat dels preus, els riscos de la cadena de subministrament i les creixents pressions han alertat als líders empresarials i als responsables polítics sobre la necessitat de repensar l'ús de les matèries primeres i l'energia.

L’economia lineal genera importants pèrdues econòmiques i residus estructurals. La Fundació Ellen MacArthur, que té la finalitat d’accelerar la transició a l’economia circular, estima que només s’aprofi  ta el 5% del valor original dels materials i energia utilitzats, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’implementar estratègies d’economia circular. Sobretot tenint encompte que els recursos dels quals disposa el planeta cada cop són més limitats. Tres exemples clars: el vehicle particular, que, de mitjana,es passa el 92% del temps aparcat; el 31% dels aliments que es llencen al llarg de la cadena de valor, i les ofi  cines, que només s’ocupen entre el 35% i el 50% cada dia, incloent-hi l’horari laboral.

La resposta s'ha anomenat economia circular. Es basa a millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitar els recursos tant com sigui possible i reduir la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. "La base de l'economia circular és el reciclatge i la valorització dels residus. L'objectiu final és tornar a incorporar a l'economia els productes usats perquè no es converteixin en un residu", explica Xavier Elias, assessor tècnic a la presidència de Suez i autor d'una col·lecció de 14 llibres sobre economia circular.

Catalunya ha estat sempre un país emprenedor que ha sabut aprofitar els recursos per generar riquesa i benestar per a la ciutadania. Per això no ha deixat escapar l'oportunitat que suposa aquest nou paradigma econòmic que promou millores en la innovació, la competitivitat i l'ocupació. "Ens trobem en una situació més avançada que el conjunt de l'Estat, però tenim encara molta feina per fer", reconeix Elias.

Amb l'economia circular s'ha vist l'oportunitat de fer més innovador el model actual integrant progressivament l'economia veroda i circular, que aporta avenços relacionats amb l'eficiència en l'ús dels recursos i, alhora, com a motor per generar ocupació deforma inclusiva i reduir els riscos ambientals. Per Xavier Elias, també és una necessitat: "S'estima que, l'any 2050, al mar hi haurà més plàstics que animals i cal buscar alternatives a tots aquells recursos finits com els metalls".

Són diverses les entitats que ja treballen en aquest nou paradigma: administracions públiques, clústers, universitats, centre tecnològics, col·legis professionals i altres agents, fi res i xarxes internacionals. El Govern de Catalunya ha fet una aposta clara per l'impuls de l'economia circular. En són bons exemples l'Estratègia d'Impuls a l'Economia Verda i Circular, l'Estratègia Catalana d'Ecodisseny per a una EconomiaCircular i Ecoinnovadora i el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya.

El teixit empresarial també hi ha apostat clarament. A Catalunya, a mitjans de 2018, hi havia gairebé 400 empreses que oferien solucions d'economia circular, segons dades d'ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat. Aquestes empreses sumen una facturació d'11.038 milions d'euros i donen feina a 70.419 treballadors. "Tenim un ecosistema empresarial potent que ofereix solucions d'economia circular i està format tant per petites i mitjanes empreses (pimes) com per grans corporacions", afirma Maite Ardèvol, coordinadora d'Economia Circular d'ACCIÓ. Tot i que l'economia circular és transversal (afecta tots els àmbits), l'experta identifica els cinc sectors amb més potencial per a la implantació d'aquest nou model: l'agroalimentari, el de la mobilitat, el químic, el del packaging i el de la salut. D'altra banda, Ardèvol destaca també que "hi ha molts projectes que sumen indústria 4.0 i economia circular".

En el sector agroalimentari, un dels més importants a Catalunya, són diverses les iniciatives que exemplifiquen  i contribueixen a aquest canvi. L'empresa familiar Cellers Torra està implementant un projecte pioner de tractament de les aigües de neteja del celler per reciclar-les per al mateix ús. Paral·lelament, utilitza els sarments de les seves finques per, juntament amb biomassa forestal, alimentar una caldera de biomassa que permet generar calor i fred a les instal·lacions mitjançant una màquina d'absorció de fred.

La bioeconomia és considerada un element clau per a un creixement intel·ligent i verd. El sector i les indústries químiques poden proporcionar noves i innovadores solucions en el reciclatge o en la separació de materials, per posar dos exemples. L'avenç en la recerca i la innovació bioeconòmica i l'economia circular ha de permetre millorar la gestió dels recursos naturals i obrir mercats diversificats nous amb una dependència reduïda dels combustibles fòssils.

El packaging, entès com el conjunt d'indústries relacionades amb sistemes d'envasat, té un paper molt important en l'economia circular. La prevenció, la reciclabilitat i la revalorització dels residus són els tres grans reptes. Decapulp és una empresa que fabrica envasos protectors a partir de polpa de cel·lulosa emmotllada aplicada a diferents sectors com el farmacèutic, el logístic, l'alimentari, l'industrial, el de consum, etc. Les matèries primeres per a la fabricació dels productes s'obtenen del retall de cartó reciclat, així com de paper de diari d'exemplars que no s'han pogut comercialitzar. Per tant, són una alternativa ecològica, biodegradable i reciclable als plàstics.

Catalunya es troba entre les primeres regions europees en qualitat i quantitat d'excel·lència científica en l'àmbit de les ciències de la salut i compta amb un important i innovador teixit empresarial, també en economia circular. Axioma Solucions, en col·laboració amb Steripak, ha desenvolupat i ecodissenyat una cobertura quirúrgica per a pacients i personal sanitari, reutilitzable fins a 75 vegades sense perdre les seves propietats. Concretament, ofereix un servei porta a porta als clients, que només paguen per utilitzar la roba. Axioma la recull després de fer-la servir, la renta, la descontamina, en comprova l'estat, l'esterilitza i, finalment, la retorna al centre del client.

En definitiva, no resulta gens difícil trobar exemples d'economia circular a casa nostra. Les iniciatives i projectes en marxa són múltiples i molt variats i cada cop n'hi haurà més.

La Comissió Europea ha adoptat un ambiciós paquet de noves mesures sobre l’economia circular per ajudar a les empreses i consumidors en la transició a una economia més sòlida i circular, on s’utilitzin recursos d’una manera més sostenible. En aquest context, en el qual les empreses i l’administració encara s’estan adaptant, la Comissió de Medi Ambient dels Enginyers Industrials de Catalunya ha volgut promoure un curs de llarga durada per especialitzar enginyers en l’acceleració del canvi en el sector, per passar d’una economia lineal a una altra de circular, seguint les directrius marcades per la Unió Europea.

Inici: 26/04/2019

150h + visites tècniques

Més informació aquí.

 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.