Més del 30% dels enginyers tenen relacions professionals internacionals

El 65% dels enginyers dels 750.000 professionals que treballen a l’estat espanyol són enginyers tècnics o graduats en enginyeria, cosa que significa que només el 35% ho fan amb un títol superior o màster. També només un 20% són dones, mentre que el 40% són menors de 35 anys i el 31% tenen relacions professionals internacionals en el seu dia a dia. Amb tot això, Espanya té una ràtio més alta d’enginyers per cada mil habitants, 15,7, que altres països europeus. De fet, França de situa al 14,4‰ i Itàlia a l’11‰.

Són algunes de les dades que recull l’Observatorio de la Ingeniería de España (OIE), el primer estudi que aporta dades inèdites de fins aquest 2022. Tal com ja vam avançar en aquest article la setmana passada, es calcula que els propers 10 anys l’estat necessitarà incorporar al mercat de treball com a mínim 200.000 nous enginyers i ja ara, una de cada quatre empreses té dificultats per cobrir algunes vacants. 

Hegemonia de l’enginyera industrial

El món de l’enginyeria a Espanya està distribuït de la següent manera: l’enginyeria industrial representa el 43%, mentre que l’enginyeria informàtica un 21%. La segueix l’enginyeria de telecomunicacions, amb un 9% i l’enginyeria agrònoma i de camins amb un 8% cadascun. La resta d’enginyeries suposen l’11% del sector.

Les dones enginyeres

Només el 20% dels enginyers espanyols són dones, un percentatge similar al d’altres països europeus, però segons assenyalen els autors de l’OIE continua sent baixa i accentua el repte de motivar més talent femení cap a la professió. Per branques, les dones enginyeres tenen presència en l’agrícola /34%), de camins (24%), industrial (19%), informàtica (16%), en telecomunicacions (12%) i en altres enginyeries (24%).

Més salari

L’Observatorio també recull dades de retribucions. En general els enginyers cobren un 30% més de mitjana, tot i que les darreres dècades aquesta retribució s’ha anat estancant. Estudis anàlegs a França i Alemanya situen el valor mitjà de la retribució anual en xifres d’entre 55.000 i 60.000 euros, molt per sobre de la retribució mitjana dels enginyers espanyols. El salari dels enginyers homes està un 27% per sobre de la mitjana, mentre que el de les dones està un 43%. L’estudi doncs, confirma que hi ha una bretxa salarial enter enginyers homes i dones al voltant del 10%, tot i que està per sota de la bretxa al conjunt de la població activa a Espanya, situada al 24%.

Enginyeria és sinònim de feina

El 98% de la professió està ocupada, una dada que s’ha de contextualitzar en un moment en que l’atur a Espanya estava per sobre del 13%De fet, el 86% de les empreses consultades a l’estudi, més de 500, declaren que requeriran contractar més enginyers els propers anys, mentre que ja tenen problemes per trobar professionals actualment. Segons l’OIE el 87% dels enginyers estan actius en l’exercici de la seva professió i un 14% ocupen càrrecs directius. El 15% dels enginyers a Espanya són empresaris i exerceixen lliurement la professió mentre que un 59% dels enginyers assalariats treballen en companyies de més de 250 treballadors.

Enginyeria i PIB

L’OIE també assenyala que la indústria és el sector que genera un major valor afegit per unitat de treball. És el principal contribuent en les exportacions del país, creant llocs de treball estables i de qualitat. L’enginyeria espanyola té un fort reconeixement global però ha perdut pes en el PIB els darrers vint anys, del 19% al 14,7%, mentre que en països com Alemanya ha seguit creixent fins el 29%. Per aquest motiu, el president de l’OIE, Josep Oriol Sala, creu que la recuperació del PIB industrial ha de ser “un repte a curt i mitjà termini”.

L’Observatorio de la Ingeniería en España

L’Observatorio de la Ingeniería en España, impulsat per la Fundació Caixa d’Enginyers, està format per les institucions, agrupacions professionals associacions empresarils i les universitats amb major rellevància de l’enginyeria espanyola. Compta amb el suport del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i representa més de 450.000 professionals del sector.

Amb aquestes dades, inèdites fins al moment, l’OIE destaca el paper de l’enginyeria i la tecnologia per al futur de l’economia del país i pel benestar de la societat, tal com explica el president honorífic de Caixa d’Enginyers Josep Oriol Sala en aquesta entrevista a Fulls d’Enginyeria, on també demana acceptar que el lloc de feina “es convertirà en l’aula dels futur dels professionals”.

Els resultats de l’Observatorio s’han presentat aquest dijous i aquest divendres es donaran a conèixer al Congrés dels Diputats.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.