Personalitzar els teus propis GPTs… la panacea?

Imagines poder delegar la formació dels teus nous comercials sobre el teu catàleg de productes a una assistent virtual? Imagines poder preparar-te per a una nova certificació amb un assistent similar? Imagines poder automatitzar la preparació de les teves ofertes comercials? Imagines poder encarregar codi de programació amb una nota de veu, enviar-la per xat, i tenir-la operativa en qüestió de segons? Imagines poder resumir, en llenguatge natural, les conseqüències que poden inferir-se d'un determinat gràfic de resultats i, fins i tot, establir estratègies segons les tendències observades?

Tot això és avui possible i està a l'abast de tots gràcies a OpenAI i el seu ChatGPT però dominar-ho no es fa d’un dia per l’altre. Calen hores d’aprentatge i sobretot d’experimentació al voltat de la IA generativa per dominar els prompts eficients i vitaminats, començar a treballar amb APIs i pluggins per a connectar ChatGPT a altres aplicacions, usar GPTs dissenyats per tercers i, per descomptat, a crear i entrenar els teus propis GPTs personalitzats. Són continguts que s’aprenen en tallers com ‘Crea els teus propis GPTs i multiplica la teva productivitat’ que ofereix Enginyers Industrials de Catalunya la setmana vinent i que busquen a llarg termini fins i tot poder monetitzar tots aquests GPTs fins al punt de preguntar-nos... Si tot això és possible… podrem delegar tot el nostre treball en assistents virtuals? … Em temo que per a això fins i tot falta bastant temps.

Els grans avanços registrats en IA generativa han acostat la intel·ligència artificial a l'usuari final sense tot just barreres d'entrada: no cal aprendre codi, podem parlar amb la màquina en llenguatge natural i, en la majoria de casos, a cost zero. Aquesta combinació fa que el potencial de desenvolupament d'aquesta tecnologia i les seves possibles aplicacions pràctiques sigui, ara com ara, inimaginable (i creixent).

Si bé queden encara molts aspectes tècnics (i ètics) per superar, i els assistents tenen encara moltes limitacions i errors, el moment d'abraçar aquesta nova tecnologia és ara, igual que en el seu moment ho va ser abandonar la calculadora i passar-se als fulls de càlcul o començar a consultar en Google abans que en una enciclopèdia. Poder personalitzar GPTs i fer que treballin sobre les nostres pròpies dades obre una infinitat de possibilitats en el món de l'enginyeria i saber aprofitar-les adequadament multiplicarà la productivitat de professionals i empreses.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.