Quan la coberta està plena, Elecnor aposta per plaques fotovoltaiques en façana

Les instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels edificis són cada vegada més freqüents. Complir la normativa que fixa una determinada potència per metre quadrat construït no sempre és fàcil perquè, sovint, les cobertes estan ocupades per altres instal·lacions. És el cas d’un edifici situat a la Via Augusta de Barcelona on les màquines de climatització instal·lades a la coberta feien impossible complir aquesta normativa i s’ha optat per ubicar la instal·lació fotovoltaica a la façana posterior. S’obre, així, la porta a una nova manera de produir energia fotovoltaica en edificis comunitaris i, alhora, pot contribuir a un major aïllament dels edificis. És un edifici de set plantes i dos soterranis que ha construït íntegrament l’empresa Elecnor

façana fotovoltaicaLa companyia – al costat de l’enginyeria ARCbcn, autora del projecte, de la consultoria de sostenibilitat LEED i de la direcció d’obra de les instal·lacions,  s’ha encarregat de dissenyar l’agrupació de les plaques i comprovar quin inversor era l’adequat i com treure el màxim rendiment de la instal·lació. La instal·lació fotovoltaica consta de 77 mòduls separats en quatre agrupacions. Aquestes plaques, de JASolar, generen uns 30 kW elèctrics que alimenten un inversor Huawei que, alhora, converteix el corrent continu generat per les plaques a corrent altern per poder ser consumit. Una de les característiques d’aquesta innovadora instal·lació -que suposen 134 metres quadrats de plaques en façana- és, també, que s’ha dissenyat un sistema d’injecció zero i, per tant, no hi ha exportació d’electricitat ta la xarxa: tot és per a autoconsum. Els consums bàsics de l’edifici estan sempre per sobre de la potència generada per les plaques i d’aquesta manera s’evita que s’hagi d’injectar electricitat ta la xarxa.

Es tracta d’un edifici de set plantes i dos soterranis que encara està en construcció a la ciutat de Barcelona on, a més a més, tot està monitoritzat per un sistema de control i adquisició de dades d’Schneider, BMS, que recull tota la informació sobre la producció d’energia i elabora una base de dades per saber-ne tots els detalls. L’edifici també té un sistema de control dels consums.

És doncs, una instal·lació peculiar que ha obligat als seus responsables a pensar un sistema de suport de les plaques, que han requerit uns perfils d’alumini que les fixa per sota i per sobre, per la qual cosa, s’ha hagut de tenir en compte tots els pesos i també l’impacte del vent. És una feina que s’ha fet amb l’empresa CSolar, especialistes en aquestes infraestructures.

Vidre fotovoltaic, una altra solució

smart building

El grup Elecnor també ha estat l’encarregada de dissenyar la instal·lació d’energia solar en dos edificis del districte 22@, també de Barcelona, que aspiren a formar part del primer nou complex d’edificis Smart 22@ que aspiren a convertir-se en el primer Smart Building d’Espanya certificat LEED Platinum V4. Està ubicat entre els carrers Pere IV i Fluvià.

L’edifici requeria una potència mínima de 125,15 kW en modalitat d’autoconsum en aquests edificis destinats a oficines. Per això, al costat de l’enginyeria PGI, Elecnor ha redissenyat i reestudiat un camp de plaques fotovoltaiques situades en la coberta més elevada de l’edifici. En aquest cas, són 152 panells que generen 83,60 kWp. Però per tal d’augmentar la potència instal·lada i d’acord amb la integració amb l’arquitectura, s’ha optat per incorporar vidres fotovoltaics. Són 612 panells d’Onyx Solar ubicats a la façana sud-est que generen 41,85 kWp i per tant, la potència total instal·lada a l’edifici és de 125,45 kWp.

És un edifici monitoritzat per un sistema BMS que recull la informació sobre la producció d’energia i elabora una base de dades per al control dels consums. Com que és autoconsum, la producció està regulada per aproximar-se al consum instantani però sense sobrepassar-lo de manera que l’energia que s’hauria d’injectar a la xarxa és nul·la. El sistema permet a l’usuari monitoritzar els consums, controlar la qualitat de l’energia i controlar determinades càrregues de la instal·lació en funció de la producció ajustables al consum.

Video
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.