gran en tecnologies industrials i anàlisi econòmica