Profile picture for user María Gil

María Gil

Sòcia de les Young IT Girls i coordinadora de l'equip web. Enginyera en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Visió Artificial per el CVC. Analista de dades i desenvolupadora d'algoritmes de deep learning per a la detecció automàtica d'objectes reciclables en plantes de tractament de residus a Sadako Technologies.