Profile picture for user Josep Alabern

Josep Alabern

President de l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC). Exdirector gerent de l’empresa Aigües de Manresa. Expresident de la Demarcació de la Catalunya Central d'Enginyers Industrials de Catalunya a la Demarcació de la Catalunya Central.