19 projectes de renovables acompanyen la modificació del nou decret

19 projectes de l’entorn de 5MW i situats a comarques com l’Alt Penedès, l’Anoia, El Bages, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Garrotxa, la Selva, les Garrigues, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Segrià, el Solsonès o el Tarragonès es podran desencallar gràcies a l’aprovació de la modificació del Decret llei d’Energies Renovables 16/2019 que aposta per les instal·lacions que connecten a mitja tensió o inferiors a 5MW i que estan en sintonia amb el nou model energètic “distribuït i democràtic” que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya. Són projectes recents dels quals es preveu que se'n signi la resolució a curt termini perquè surtin a informació pública.

Així ho ha informat aquest dimarts la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, Després que el consell executiu aprovés la modificació del Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb l’objectiu d’introduir-hi millores per accelerar, precisament, la implantació d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.

Aquest Decret llei és el primer pas del full de ruta del Govern per a la transició energètica a Catalunya a partir d’un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic, i ha de facilitar el compliment de la Llei del Canvi Climàtic, que fixa que l’any 2030 les energies renovables han de suposar un 50% de l’energia elèctrica consumida a Catalunya i situa la neutralitat d’emissions l’any 2050.

La modificació del Decret llei preveu:

  • Mesures i instruments per donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i mitjana
  • Prioritzar el tràmit per a instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin ifneriors a 5MW de potència
  • Exigir als gestors de la xarxa de distribució la justificació de la denegació de connexió a la xarxa de fins a 25 kV per a aquests projectes
  • L’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica solar i fotovoltaica i els seus elements d’emmagatzematge
  • La definició de la figures de protecció ambiental no compatibles amb la implantació de parcs eòlics
  • Prioritzar l’ocupació de les cobertes de les edificacions
  • Augmentar la disponibilitat de sòl en afegir els sòls urbanitzables, tant els desenvolupats com els no desenvolupats, així com els espais agraris en desús,
  • Introduir criteris de protecció del sòl agrícola basats en la Llei d’Espais Agraris,
  • Considerar l’impacte acumulatiu com un factor a considerar en l’autorització de cada projecte.

A més a més, i per apostar per un model energètic acordat amb el territori, en els projectes de més de 5 MW, caldrà acreditar l’acord o el compromís de disponibilitat del 50% dels terrenys privats sobre els quals es projecta la instal·lació i que s’ha presentat una oferta de participació local, que ha de consistir a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi i la comarca en el qual es pretén situar la instal·lació. També, es determina que les zones urbanes que no siguin capaces de generar un 50% de l’energia que consumeixen hauran de compensar les zones generadores, i es crea la Taula de diàleg social de les energies renovables per estudiar i identificar les mesures de compensació.

Autoconsum més simple

El nou text també vol impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables. Per això, les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una declaració responsable. També es redueix la càrrega documental que requereixen les distribuïdores i comercialitzadores elèctriques per garantir la compensació dels excedents d’instal·lacions d’autoconsum.

Aquest Decret llei és el primer pas del full de ruta del Govern per a la transició energètica a Catalunya a partir d’un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic, i ha de facilitar el compliment de la Llei del Canvi Climàtic, que fixa que l’any 2030 les energies renovables han de suposar un 50% de l’energia elèctrica consumida a Catalunya i situa la neutralitat d’emissions l’any 2050.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.