25 MEUR per a ferms sostenibles

El Govern destinarà prop de 25 MEUR en 13 obres de rehabilitació i millora de ferms incorporant noves tècniques i materials sostenibles. Ho farà a través de la compra pública d'innovació (CPI) en unes actuacions de l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'especialització intel·ligent (RIS3CAT) que compta amb el cofinançament de fons FEDER. Els treballs s'executaran duran tel 2021 i afectaran a 120 quilòmetres.

Materials i tècniques sostenibles

El pla pretén afavorir la reducció d’emissions, l’economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica, i per això proposa:  

  • Reducció del balanç energètic: Temperatura de fabricació (ús de mescles en fred), transport i estesa del ferm. Reducció d’emissions i consum energètic, menor envelliment del betum i millora de les condicions de treball.
  • Aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats (material fresat, pols de pneumàtic, àrids siderúrgics, residus ceràmics de bòviles, olis de motors, plàstics, etc.).
  • Augment de la durabilitat i cicle de vida, i, per tant ,reducció en els consums de materials i costos.
  • Ús de noves tecnologies i nous materials que facin possible que el ferm passi a ser una font d’energia (radiació solar, trànsit, ...).

Les licitacions obertes inclouen tant la redacció del projecte constructiu com l’execució de l’obra i no per separat, com habitualment es du a terme. A més, amb aquest tipus de contracte es vol promoure una participació col·laborativa de les empreses adjudicatàries en la presa de decisions durant el seu desenvolupament. D’altra banda, en l’avaluació de les ofertes que es presentin al concurs, disminuirà el pes de l’oferta econòmica (serà un 25% enfront del 50% habitual) i augmentarà el dels criteris objectivables.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha posat en relleu que la sostenibilitat és una política ''absolutament transversal'' en tota l'acció del Govern i ha recalcat que amb aquest pla de ferms sostenibles es vol aconseguir ''millors infraestructures i més sostenibles''. A més, també ha destacat que la iniciativa aportarà ''coneixement'' perquè permetrà avaluar el resultat de diverses tecnologies. D’altra banda, el director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores ha assegurat que a més de les 13 actuacions que ara s’impulsen es vol anar ''més enllà'' i fer que la aquesta innovació formi part de ''la nostra normalitat'' i que, per tant s’apliqui en les obres que ordinàriament porta a terme el Departament. Per la seva banda, el director de Promoció Econòmica, Lluís Juncà, la compra pública d'innovació serveix d’una banda per impulsar la competitivitat de les empreses i, de l’altra, per millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics.

Aquestes actuacions s’emmarquen en un procés de compra pública d’innovació que va comptar amb una primera fase, que va consistir en una consulta oberta al mercat. Fruit d’aquesta consulta, el 2018, una vintena d’empreses i entitats van presentar fins a unes 200 propostes per incorporar tecnologies sostenibles als ferms de les carreteres catalanes, que han permès copsar les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat, així com recollir comentaris i suggeriments que han servit l’òrgan de contractació a definir les licitacions que ara s’impulsen.

Com a prova pilot, l’any passat es van dur a terme dues obres de millora, amb una inversió total de 2,7 MEUR: a la B-224, entre Capellades i Piera (Anoia i a la carretera TP-7013, entre Alforja i la Selva del Camp (Baix Camp). Aquestes primeres experiències, que van comportar l’estesa de mescles semicalentes, van representar una reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle del 25%, en el cas de la B-224, i del 27% en el de la TP-7013 i un estalvi de 26,5 tones de CO2 equivalent i de 17,4 tones, respecte de l’estesa d’un ferm convencional

ferm

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.