Cap a un nou model de ciutat

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles és l'onzè dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que va definir el 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides amb l'Agenda 2030. Un any més tard, el 2016, amb la declaració de Quito es va començar a treballar per a una Nova Agenda Urbana que, a Catalunya, s'ha materialitzat amb la creació d'una Assemblea Urbana per elaborar una Agenda Urbana de Catalunya que, de forma tranversal, vagi arribant a tots els col·lectius i entitats per tal de contribuir a que totes les ciutats i pobles de Catalunya orienten el seu desenvolupament cap a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Així ho explica el secretari d'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, que aposta per entorns habitats ''més vitals, inclusius, saludables, productius, segurs i eficients ambientalment''. Per aconseguir-ho, diu Serra, cal que les persones siguin''al centre'' de la planificació urbana i es vetlli per la seva salut i el seu benestar.

Els Enginyers Industrials de Catalunya s'han adherit, amb la signatura del document aquest dimecres per part del degà, Josep Canós, a la Declaració de l'Agenda Urbana de Catalunya, un manifest que vol establir les bases per al futur desplegament de l'Agenda Urbana de Catalunya. La Declaració aposta per un model de desenvolupament, explica Serra, ''urbà sostenible socialment, ambientalment i econòmicament''. i cal que sigui un instrument ''elaborat entre tots'' i que ''interpel·li a tothom'', diu Serra. Per això, destaca que amb la seva adhesió, els Enginyers Industrials de Catalunya demostren una ''voluntat ferma de cooperació per a construir unes ciutats i un país que treballi per garantir el benestar de la seva gent''.

Per tirar endavant l'Agenda Urbana es constituiran dotze grups de treball en sis àmbits diferents que elaboraran els documents estratègics per assolir els objectius previstos. L'enginyer Marc Oliva, membre de la comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, creu que ''és obligat'' que els enginyers siguin en aquests grups de treball perquè s'hi tractaran molts dels temes que s'aborden dins el Col·legi i l'Associació com són l'energia, el medi ambient, l'economia circular o la indústria 4.0.

La Declaració va ser signada pels seixanta membres el mateix dia de celebració de la primera Assemblea Urbana de Catalunya. Des de llavors, diversos ens i organismes s’hi ha afegit, fins arribar a un total de 20 adherits.

Agenda Urbana i COVID-19

Per Serra la COVID-19 ha ''accelerat''  la percepció ciutadana d'una preocupació tècnica, científica i administrativa preexistent. Si  la ciutadania està ''més conscienciada'', diu Serra, les administracions es veuen ''interpel·lades i reforçades'' en la necessitat d'implementar polítiques de ''canvi d'escenari''. Considera que ''l'existència d'uns grans objectius compartits és un valor que cal aprofitar''.

Els reptes de la crisi

En un context de crisi sanitària i econòmica, Serra creu que cal lligar el vector salut en l'hàbitat urbà a la mobilitat, que cal racionalitzar i descarbonitzar així com a la transició energètica, amb un impuls cap a l'energia verda. Pel que fa a l'economia, Serra aposta per adaptar l'esfera urbana a un paradigma ''disruptiu'', on col·lectivament s'ha fet ''un salt'' en termes de digitalització, amb més teletreball o comerç electrònic. Per Serra, l'administració té el deure ''de no deixar a ningú ni enlloc enrere'' i per això, creu que una planificació derivada de l'Agenda Urbana de Catalunya hi pot ajudar.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.