Compromís del sector del ciment per reduïr un 60% l'ús de combustibles fòssils

L'acord inicial entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i l'Agrupació Ciment Català, signat el 2017, s'ha prorrogat aquesta setmana per tal de continuar avançant en les mesures establertes en el Pla d'Acció de la Comissió de la UE per a l'economia circular i el full de ruta que s'està elaborant en aquest àmbit a Catalunya. L'acord voluntari busca l'eficiència en l'ús dels recursos i la transició cap a una economia circular de la indústria catalana del ciment.

Destaca doncs, que el sector industrial del ciment vol arribar a un 60% de substitució de combustibles fòssils per combustibles alternatius basats total o parcialment en biomassa, amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Es comprometen també, a contribuir a les polítiques i estratègies establertes per incrementar la valorització de residus que generen. Les empreses del ciment continuaran impulsant mesures que afavoreixin la transició del sector cap a una economia circular i també col·laboraran en la realització d’estudis tècnics i econòmics sobre la interrelació entre aquesta indústria i el medi ambient.

En un àmbit més local, en les zones on hi ha plantes ubicades (àrea de Barcelona i les Terres de l'Ebre) es continua es continuarà treballant per reduir les emissions a l’atmosfera, especialment de partícules i òxids de nitrogen i la resta d’impactes ambientals associats a la producció de ciment. Tot això permetrà millorar la informació pública relativa a l’impacte ambiental de les empreses adherides a l’Agrupació Ciment Català, que representen el 19% del total de ciment produït a l’Estat espanyol i generen un miler de llocs de treball. L’acord també estableix la creació d’una comissió de seguiment paritària que podrà crear grups de treball per tractar aquelles temàtiques específiques que es considerin rellevants.

12,6 milions d’euros en millores ambientals

Durant aquests darrers anys i en compliment de l’Acord voluntari signat el 2017, el sector de producció de ciment ha avançat en l’assoliment dels objectius de reducció d'emissions atmosfèriques de fonts concentrades i disperses com ara partícules, òxids de nitrogen i sofre i altres contaminants, així com  en la mesura en continu d'alguns d'ells, mitjançant la implementació de les millors tècniques disponibles (MTD). Així mateix, s'ha treballat en la potenciació de la valorització energètica i material de residus, en la disminució de l’impacte impacte visual, l’increment de l’eficiència energètica, la qualitat dels abocaments a l’aigua i la reducció de les emissions d’olors. En total s'ha invertit 12,6 milions d’euros en la realització de millores ambientals.

Els treballs en el context d’aquest Acord Voluntari han donat fruit a diferents col·laboracions entre la industria del ciment i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les més destacables, l’elaboració d'un protocol per a la definició del blanc d’amoníac en sistemes de reducció d'òxids de nitrogen mitjançant sistemes de reducció no catalítics, que s'ha afegit com a annex a la Guia de les Millors Tècniques Disponibles al sector del ciment a Catalunya.

D’altra banda, Ciment Català s’ha adherit als compromisos d’Acció Climàtica i al programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que promou la Generalitat. També col·labora en l’Observatori d’Economia Circular de Catalunya i en el trobada internacional Circular Economy Hotspot Catalonia 2021.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.