Dèficit d'infraestructures per a la certificació en estàndards tecnològics

La utilització d’estàndards i protocols tecnològics és un element fonamental en el desenvolupament de productes que s’utilitzen en molts sectors com l’industrial o el de l’automoció, o bé en àmbits com la domòtica, la Indústria 4.0 o la telemedicina. És habitual en el procés de desenvolupament la necessitat de verificar que les solucions tecnològiques que s’estan implementant en els prototips realitzin les funcionalitats previstes utilitzant de forma efectiva aquests estàndards i protocols. Per fer-ho moltes empreses i emprenedors necessiten utilitzar els serveis de laboratoris d’assajos on realitzar les proves de comprovació.

Una vegada s’ha obtingut la versió definitiva del producte és habitual sotmetre-la a les proves de conformitat de les especificacions definides pels estàndards i protocols tecnològics que s’hi inclouen. Si el producte les supera, obtindrà la certificació que indica el compliment del producte amb les especificacions i també podrà utilitzar el logotip de cadascuna de les tecnologies que s’hagi certificat. Aquestes proves per obtenir la certificació s’han de realitzar en laboratoris d’assajos acreditats per certificar cadascuna de les diferents tecnologies.

Si una empresa o emprenedor necessita certificar els seus nous productes per les diferents tecnologies es trobarà que a Catalunya no hi ha cap laboratori acreditat per els següents estàndards i protocols:

  • Bluetooth, un conegut estàndard tecnològic que defineix un protocol de comunicació sense fils entre dispositius. És una tecnologia molt utilitzada en diversitat de productes com p. ex. en les polseres esportives i rellotges intel·ligents quan es comuniquen amb els smartphones; o en ratolins d’ordinador,  o en els altaveus i auriculars sense fils. Amb versions com Bluetooth 4.0 o 5.0, o el Bluetooth LE. Els laboratoris són acreditats per Bluetooth SIG.
  • DALI, acrònim de Digital Addressable Lighting Interface, és un protocol sota l’estàndard IEC 62386 que s’utilitza pel control dels sistemes d’il·luminació, especialment en edificis; i que permet poder integrar dins d’un mateix sistema productes de diferents fabricants. És un dels estàndards que és preveu s’utilitzi en el desenvolupament de les xarxes d’il·luminació de les Smart Cities utilitzant les versions com DALI-2 i, especialment, D4i que és el estàndard per les lluminàries intel·ligents i preparades per a l’IoT. Els laboratoris són acreditats per DALI Alliance.
  • KNX, estàndard obert basat en la norma ISO/IEC 14543-3, és el més utilitzat pels fabricants de sistemes domòtics i que permet la gestió completa dels diversos components d’un sistema domòtic en un habitatge o en un edifici. Els laboratoris són acreditats per KNX Association.
  • Lora, és un estàndard de tecnologia sense fils que utilitza un tipus de modulació en radiofreqüència anomenat Chirp Spread Spectrum . És una tecnologia utilitzada per a connexions a grans distàncies, i per xarxes d’IoT en que es necessitin sensors que no disposin de corrent elèctric de xarxa. LoRaWAN, és el protocol de xarxa que fa servir la tecnologia Lora. S’utilitza en xarxes de baixa potència i àrea àmplia, conegudes como LPWAN, per comunicar i administrar els diversos dispositius Lora. Els laboratoris són acreditats per LoRa Alliance®.
  • Thread, és un protocol de comunicacions sense fils basat en IP que utilitza els estàndards IPv6 i 6LoWPAN. Es va dissenyar específicament per a la llar, amb un baix consum energètic i una alta escalabilitat. Permet connexions segures de petits dispositius 'intel·ligents' instal·lant-los mitjançant una App en un smartphone o una tablet. Els laboratoris son acreditats per Thread Group.
  • Zhaga, és un estàndard tecnològic per els components de les lluminàries LED. Es basa en conjunts d’especificacions d’interfície per cada tipologia de component coneguts com Books (l’últim en desenvolupament es el Book 25). Amb aquest estàndard es poden obtenir lluminàries LED intel·ligents que tenen capacitats de sensorització i comunicació. Els laboratoris son acreditats per Zhaga Consortium.
  • ZigBee, és un protocol de comunicació sense fils basat en un estàndard obert que segueix la norma IEEE 802.15.4, i que s'utilitza en les xarxes mesh (xarxes de malla). S’utilitza en domòtica especialment per instal·lacions d’oficines o edificis on la distancia entre els dispositius sigui curta. Els laboratoris són acreditats per Zigbee Alliance.
  • Z-Wave, és un protocol de comunicació sense fils basat en un estàndard tancat. S’utilitza en domòtica especialment per instal·lacions d’oficines o edificis on els dispositius estiguin allunyats els uns dels altres. Els laboratoris són acreditats per Z-Wave Alliance

Fa unes dies es va presentar el document Next Generation Catalonia on s’exposaven els 27 projectes emblemàtics que es volien presentar i defensar per rebre el finançament europeu previst en el Fons de Recuperació “Next Generation EU”. No hi ha constància que entre aquests grans projectes n’hi hagi cap que inclogui la creació d’infraestructures de laboratoris d’assaig i certificació de tecnologies, especialment per pimes i emprenedors. I caldria tenir en compte que els laboratoris d’assaig i certificació són una font de coneixement del funcionament de les tecnologies i pel desenvolupament de nous productes.

Donat que un dels criteris de priorització exposats en el document Next Generation Catalonia és el que s’anomena “Potencial de comercialització” que es descriu en els següents terminis: “a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics és cabdal que els projectes tinguin una elevada capacitat de presentar productes al mercat i de comercialitzar-los arreu del món”. És evident que per assolir això caldrà que molts d’aquests productes estiguin certificats en tecnologies que permetin assolir aquest i altres dels criteris de priorització. I el fet que es proposin substancials inversions que no incloguin que hi hagi a Catalunya laboratoris d’assajos per validar i certificar aquestes i altres tecnologies permet posar en dubte que s’assoleixi la màxima rendibilitat i per això és una qüestió que s’hauria de reconsiderar.

Tanmateix si això no fos possible si que hauria de ser una de les actuacions a tenir en compte, amb el seu corresponent pressupost, en el nou Pacte Nacional per a la Indústria que en la propera legislatura s’haurà de desenvolupar.

Cal tenir en compte que la sobirania tecnològica és una de les 11 missions definides pel Govern de la Generalitat per orientar el Next Generation Catalonia. I no es pot assolir la sobirania tecnològica si no es disposa de laboratoris que permetin assajar, validar i certificar els productes desenvolupats amb les tecnologies disruptives d’una nova indústria d’alt valor afegit, i així garantir que es puguin comercialitzar arreu del mon.

Enric Batalla, dg., 21/02/2021 - 12:16
Bon toc d'atenció.
Qui hagi escrit lo referent a la missió 7 de la Sobirania Tecnològica no en sap gaire de sobirania tecnològica. Que se sàpiga que sense IP propietària no hi ha sobirania tecnològica ni empresarial Estem abocats a sdependre d'atres.´
No anem bé
Enric Batalla, dg., 21/02/2021 - 12:42
Es un bon toc d'atenció.
L esborrany d'aquest document, el va revisar algçun enginyer INDUSTRIAL, De la ind´ñustria indústria, vull dir no de la indústria turística
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.