El 80% dels habitatges no són eficients energèticament

Més del 80% dels edificis que disposen de qualificació energètica han obtingut la lletra E, F o G, en matèria d'eficiència i, per tant, el parc d'edificis té un marge de millora ''elevat'' en aquest àmbit, una situació que posa sobre la taula la necessitat d'aposta per la rehabilitació energètica per reduir el consum i millorar l'habitabilitat en els immobles.

Segons les dades de l'ICAEN, un immoble amb la qualificació energètica A té un estalvi en el consum mitjà d'energia de fins el 89% respecte un d'igual amb la qualificaicó G ,i del 78% en relació amb un d'igual amb la qualificació E, que és la més nombrosa. A més de la reducció del consum d'energia, que implica menys impacte ambiental i estalvi en els rebuts, la rehabilitació revalorita l'immoble,elimina problemes de salubritat i contribueix a generar llocs de treball.

Per aquest motiu, i davant el procés de transició energètic que viu Catalunya actualment, el Departament d'Empresa i Coneixement ha obert una línia d'ajuts de 43,8 MEUR per a la rehabilitació energètica d'edificis.  Amb aquestes intervencions, es vol reduir també les emissions de CO2 associades al parc d'edificis, actualment calculades al voltant del 10,6% del total.

El programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis està destinat a incentivar actuacions en edificis existents (ja siguin habitatges, tant unifamiliars com edificis residencials col·lectius d’habitatge, o edificis de qualsevol altre ús) o sobre un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici, ja siguin considerats individualment o sobre parts d’un edifici. No hi poden optar les actuacions realitzades sobre edificis de nova construcció, en ampliacions o aquelles destinades a canvis d’ús de l’edifici.

Les actuacions que es poden beneficiar d’aquesta línia d’ajuts són aquelles que suposin una millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (és a dir, que millorin l’aïllament tèrmic de l’edifici); les que impliquin un augment de l’eficiència energètica o un ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària; o també les que suposin una millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. L’aplicació de les mesures haurà  d’assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida, i també haurà d’aconseguir que la qualificació energètica de l’edifici millori una lletra en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (llevat dels que ja tenen la qualificació energètica A). En cas dels edificis que no disposen de procediment per a la seva qualificació energètica, s’haurà d’assolir un estalvi d’energia final mínim del 20%.

Els recursos d’aquesta línia provenen de la territorialització del Fondo Nacional de Eficiencia Energética i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.