El gas com a factor d’eficiència i comoditat

L’estalvi en les comunitats de propietaris i en els serveis de calefacció i ACS és un element primordial per a qualsevol usuari ja que les solucions que utilitzen gas canalitzat tenen un període de retorn de menys de quatre anys i els serveis de calefacció i ACS representen un 65,9% del consum total de les vivendes.

L’estalvi en un edifici residencial

Estalviar en una comunitat de propietaris no és senzill. En primer lloc, cal saber quines són les demandes energètiques reals de cada pis per tal de conèixer on disposem de possibilitats d’estalvi i en segon lloc, analitzar les diferents alternatives de les quals es disposa en cada tipus de demanda, valorar el seu cost de funcionament en relació amb la situació actual, la inversió inicial necessària per poder adoptar aquestes alternatives i obtenir la rendibilitat. Finalment s'han d'estudiar les possibilitats de finançament existents, ja que una alternativa que precisi un gran esforç d’inversió inicial pot ser directament inviable.

Per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges i per tant, per reduir la seva factura energètica, s'han de prioritzar les accions sobre la cobertura de les demandes tèrmiques ja que és l'ús amb major recorregut d'estalvi de consum.

Cal destacar que els majors paràmetres de consum de la il·luminació els donen les rentadores i els rentavaixelles, on el major percentatge de consum correspon a l'escalfament d'aigua, és a dir, un altre servei tèrmic.

Per tots aquests motius, un dels factors de millora de l'eficiència energètica consisteix a promocionar aquelles energies que juntament amb les seves tecnologies associades, produeixin un menor consum d'energia primària per a un nivell de servei determinat.

L’estalvi en els serveis de calefacció i ACS

En la cobertura d'aquests serveis, els edificis poden disposar de serveis individualitzats per habitatges o centralitzats per edifici, sent aquest últim cas on sol existir un major potencial d'estalvi ja que solen disposar de generadors de calor centrals de molts anys de funcionament i que tenen rendiments per sota dels valors que avui són normals.

Davant un canvi de generadors de calefacció i/o ACS d'un edifici, s'ha de considerar els potencials motius de canvi. Pot ser motivat perquè els generadors pateixen un nivell important d'avaries, perquè han finalitzat la seva vida útil i són obsolets davant els nous equips més eficaços, o bé se'ls ofereix un canvi no forçat, però que per la rendibilitat de la solució proposada representarà a curt termini un benefici econòmic a la propietat.

En la comparació entre opcions s'han de tenir en compte la suma de tres factors: la inversió inicial, el cost energètic previst per cada solució proposada (matèria primera) i els costos d'operació i manteniment associats. Quant als costos d'inversió inicial, s'ha d’incloure l'adquisició, el muntatge i els subsistemes associats (dipòsits, sistemes d’alimentació, de regulació, evacuació de fums, etc.)

Respecte al cost de matèria primera, s'ha de comparar els preus unitaris de cada tipus d'energia alternativa i els rendiments estacionals que s'obtenen amb els equips (tecnologia associada. Finalment, en els costos d'operació previstos, s'ha d'incloure el cost de manteniment preventiu sistemàtic associat a cada solució, una previsió de cost mitjà anual de petites avaries que puguin sorgir al llarg dels anys en la instal·lació de nova factura. Per a aquesta previsió se sol prendre un percentatge (habitualment un 3-4%) del cost d'inversió total inicial prevista.

Respecte a les condicions que el potencial consumidor espera d'una proposta de canvi del seu sistema tèrmic, aquesta ha de complir els següents aspectes: que sigui econòmica, assequible, fiable i respectuosa amb el medi ambient.

Les solucions que utilitzen el gas canalitzat com a font d'energia compleixen totes aquestes condicions, especialment amb les seves solucions d'alta eficiència, com són les calderes de condensació així com amb les bombes de calor a gas, tant d'absorció com de compressió, amb uns estalvis anuals importants en combustible i inversions inicials baixes, que fan que els períodes de tornada siguin generalment de menys de 4 anys.

Respecte al respecte mediambiental, el gas canalitzat és el combustible convencional de menor emissió de CO2 per a cada unitat d'energia obtinguda. A més a més, aquestes solucions eliminen qualsevol tipus d'emmagatzematge o dipòsit en els terrenys de la propietat, alliberant així aquesta superfície per a altres usos i evitant els costos de manteniment d'aquests dipòsits.

TEXT: REDACCIÓ // FOTOGRAFIA: SEDIGAS

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.