El gran canvi en la factura de la llum, l'abril de 2021

D'aquí uns mesos, la factura de la llum patirà canvis importants per a l’usuari: el preu de l’electricitat variarà en funció de l’hora en què es consumeixi i es podran contractar diferents potències.

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) va aprovar la circular 3/2020, per la qual es fixa una nova metodologia per al càlcul dels costos de l’electricitat , que estableix noves modalitats de contractació elèctrica per a tots els consumidors. 

Aquesta circular estableix un nou repartiment del cost de les xarxes de transport i distribució entre els consumidors elèctrics. Aquest repartiment es realitza, com actualment, en base a la potència i energia que consumeixen, però la manera de fer-ho és molt diferent a l’actual. 

La nova metodologia incrementa la recuperació dels costos de la xarxa de transport i distribució a través del terme de potència i redueix els costos de l’energia consumida, amb la finalitat de fomentar l’electrificació i desincentivar la demanda elèctrica punta. 

Què suposen aquests canvis per al consumidor domèstic ?

Els propers canvis suposaran que per als usuaris amb potència contractada igual o inferior a 15 kW, l’electricitat (terme d’energia) tindrà 3 preus en funció de les hores en què es consumeixi: punta (quan hi ha més demanda d’energia) pla (quan hi ha una demanda d’energia mitjana) i vall (quan hi ha menys demanda d’energia). Pel que fa a la potència (terme de potència), amb els propers canvis es podran contractar diferents potències que s’aplicaran en diferents hores del dia, de manera que es podrà contractar una potència superior només en determinades hores del dia. 

  • Hora punta (la més cara): de 10 a 14h i de 18 h a 22 h 
  • Hora plana (més barata): de 8 a 10h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h 
  • Hora vall (la més barata): entre les 0 h i les 8 h 

Els caps de setmana i festius, totes les hores seran “hores vall”. 

Què suposen aquests canvis per al consumidor de més de 15 kW?

Tots els usuaris de més de 15 kW (peatge d’accés 3.0) passaran a tenir 6 períodes, tant en el terme de potència com en el terme d’energia. En aquest cas, l’estructura serà més complexa i els preus de peatge (impost destinat a cobrir el cost de les xarxes de subministrament) seran diferents segons l’hora, el dia i el mes.

Un dels altres grans canvis significatius serà que les potències contractades hauran de ser tals que Pn+1 ≥ Pn. En el cas d’incomplir el criteri de potències creixents, la potència contractada s’actualitzarà automàticament en els períodes següents.

Cal tenir present que aquesta circular no especifica la metodologia de càlcul d’una altra part dels costos de la factura (càrrecs que cobreixen altres despeses del sistema elèctric). Aquesta metodologia ha de ser establerta pel govern espanyol i encara no ha estat aprovada. 

Cal estar atents a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa ja que s’actualitzaran automàticament totes les potències contractades i el seu cost del peatge augmentarà, així que ens podrem trobar en molts casos on augmenti considerablement el terme fix de potència.

I s’obre també una nova oportunitat per seguir treballant amb la gestió d’energia i la demanda energètica: gestionar càrregues, modificar el perfil de consum, canviar hàbits, és a dir, si es pot, consumir menys i fer-ho en aquelles hores que més econòmica sigui l’electricitat.  

Segons la Circular 7/2020, de 22 de juliol, de la CNMC, de modificació de la Circular 3/2020, de 15 de gener, per la qual s’estableix la metodologia pel càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat, les empreses distribuïdores i comercialitzadores adaptaran els seus equips de mesura, els sistemes de facturació i els contracte abans de l’1 d’abril de 2021.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

https://formacio.eic.cat/cursos/1115537logo