El Parc Tecnològic Barcelona Activa vol convertir-se en un espai de referència per a la indústria avançada

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un paquet de mesures per convertir el Parc Tecnològic Barcelona Activa en un espai de referència per a la indústria avançada a la ciutat. Es proposa treballar en el marc de la convergència entre la tecnologia i la indústria. L’objectiu és millorar i realçar l’important sector industrial, millorar la competitivitat de l’existent i aprofitar l’emergent sector tecnològic per a què aporti valor en l’àmbit productiu.

L’objectiu del consistori, a més, és obrir el Parc Tecnològic al veïnat de Nou Barris en una doble dimensió. Per una banda, al teixit econòmic de proximitat, per aprofitar-ne els actius i el potencial inspiracional. I, per altra banda, a les escoles del districte, per fomentar vocacions científiques i tecnològiques. De manera complementària, es vol posicionar el Parc com a exemple de bona pràctica en eficiència energètica, i com a entorn de prova de noves solucions en matèria de sostenibilitat i mobilitat.

A partir de l’últim trimestre d’aquest any es vol implementar:

1. Programa d’Indústria Urbana i Prototipatge Industrial: que respon al l’estratègia de millora de la competitivitat de les empreses i el camí cap a la reindustrialització del teixit empresarial  amb la introducció dels conceptes i les tecnologies relacionades amb la indústria 4.0.

2. Programa d’Obertura a l’Activitat Econòmica de Proximitat: per millorar les sinergies entre les empreses allotjades al Parc Tecnològic i l’activitat econòmica del districte de Nou Barris. Es portarà a terme un estudi de prospecció de l’activitat econòmica existent per trobar relacions d’enfortiment mutu a partir del foment de la relació client-proveïdor, oferint el Parc com a equipament on poder realitzar actuacions o trobant una possible relació com a banc de proves.

3. Foment de les vocacions científiques: a partir de les empreses allotjades, un gran actiu per fomentar l’interès entre els més joves i despertar-ne vocacions científicotecnològiques (també anomenat despertar les vocacions STEM: science, technology, engineering and math), de forma alineada amb el Pla Barcelona Ciutat Digital, concretament amb el Programa d'Educació i Capacitació en l’Ús de Noves Tecnologies en el marc dels Ateneus de Fabricació o equipaments municipals.

4. Posicionar el Parc Tecnològic en els eixos de sostenibilitat i mobilitat: a partir tant  de la bona pràctica en temes d’eficiència energètica, sostenibilitat, mobilitat i accessibilitat com pel que fa a tranformar-se en un entorn de prova per a noves solucions tecnològiques en la matèria. Es proposa realitzar millores en la captació d’energia, els aïllaments, els sistemes de climatització, l’accessibilitat de vehicles lleugers i la creació d’un consorci d’estacions de recàrrega per a vehicle elèctric i de solucions de mobilitat alternativa. Aquesta actuació pot complementar-se i ampliar-se amb  altres actuacions coordinades amb Mobilitat i el Districte, a la Plaça Albert Einstein i el Carrer Marie Curie.

El sector industrial de Barcelona va suposar el 6,3% del VAB l’any 2012, compta amb més de 70.000 llocs de treball que corresponen majoritàriament a la indústria manufacturera (61.403) i a l’energia, l’aigua i els residus (11.730).

Durant el 2015, les dades generals de les 53 empreses instal·lades van ser:
-30M€ de facturació agregada
-Creació de més de 450 llocs de treball. El 80% deñs contractats tenen estudis universitaris i un 24% són dones.
-13M€ de finançament aixecat acumulat
-El 23% de les empreses generen patents
-El 42% de les empreses són exportadores i, en la seva facturació, té un pes del 47%
-La mitjana de facturació per empresa és de 571,6 K€

 

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.