Es pot fer la transició energètica amb l’actual xarxa de distribució?

La transició energètica imposa un nou paradigma a la xarxa elèctrica. Les xarxes de distribució han de ser el principal facilitador per maximitzar el desplegament de la generació renovable distribuïda i, per això, l’actual xarxa unidireccional necessita una urgent innovació funcional i tecnològica.

Així ho indica l’informe 'Condicions de la xarxa de distribució d’electricitat per fer possible la transició energètica', elaborat per la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, que analitza el canvi que estan experimentant les xarxes de transport i distribució. Segons aquest treball, hi ha un “desfasament” entre les necessitats a les que ha de respondre el sistema de distribució d’energia elèctrica en un entorn de descarbonització de l’economia i les funcions i la regulació tècnica i econòmica que li atorga la legislació vigent. En declaracions a Fulls d’Enginyeria, el president de la Comissió, Lluís Pinós, ha explicat que a partir de l’estudi d’aquestes xarxes de distribució han constatat que l’accés a la xarxa de distribució de la nova generació renovable és “deficient”, ja que “no respon a les necessitats del mercat i la generació”.

Els Enginyers Industrials de Catalunya destaquen que la xarxa de distribució haurà de suportar la integració de quatre grans elements, com són les energies renovables, l’autoconsum, l’emmagatzemament de mida mitjana, els equips elèctrics gestionables i la recàrrega dels vehicles elèctrics. Per això, resumeixen en cinc punts les problemàtiques que es donaran i que caldrà abordar.

  1. El marc retributiu actual i els senyals econòmics. Segons els enginyers no són els adequats per garantir la transformació necessària del sistema. Es requeriran inversions elevades en xarxa nova, infraestructures per a recàrrega ràpida de vehicles i la seva digitalització i un seguiment adequat de les mateixes.
  2. Integració d’un volum elevat de generació renovable. La nova demanda és intermitent i no gestionable, amb necessitats de noves escomeses, recàrrega intel·ligent del vehicle elèctric, especialment en les zones urbanes.
  3. El procés d’accés i connexió. Actualment no és adequat i calen fanvis fonamentals per passar d’un model passiu a un model actiu i flexible tenint en compte un nou trilema: connexió-monitorització-gestió.
  4. Planificació adient de la xarxa de distribució. Cal que estigui coordinada amb el transport i el seu seguiment efectiu.
  5. Nous procediments de gestió activa intel·ligent. Les congestions a la xarxa derivada de l’elevada concentració de nova generació renovable, de noves aplicacions de consum de la xarxa (climatització, vehicle elèctric) que donin una garantia adequada de la qualitat del subministrament requereixen la introducció de mecanismes de flexibilitat del sistema, de gestió activa.

Des de la Comissió d’Energia s’adverteix que s’està davant de nous reptes que cal afrontar “amb decisió” si es vol tirar endavant amb èxit una transició energètica que s’ha convertit “en una necessitat urgent”. En l’informe, els enginyers alerten que cal descarbonitzar “el més ràpidament possible· per aconseguir controlar l’escalfament del planeta.

L’electrificació del sistema

La irrupció de les tecnologies fotovoltaica i eòlica, al costat del desenvolupament del biometà, els biocombustibles i els combustibles sintètics, els gasos sintètics i l’hidrogen són els eixos de les polítiques de descarbonització de la Unió Europea per impulsar la reducció del consum de combustibles fòssils emissors de CO2. Per això, el model centralitzat actual es transforma en un model distribuït que planteja unes noves oportunitats de desenvolupament del mercat i uns reptes afegits en el sistema de transport d’energia elèctrica i especialment en la distribució.

Reptes de l’electrificació

Segons indiquen els Enginyers Industrials de Catalunya, el nou model energètic requereix recursos centralitzats. Tal com van posar de manifest a l’estudi ‘La transició energètica a Catalunya’, el maig del 2022, no tot es podrà electrificar. En aquest mateix informe es calculen unes necessitats estimades de disponibilitat d’absorció de nova potència d’energia elèctrica de 38,6 GW de potència de generació distribuïda que caldrà gestionar des de la distribució. L’informe alerta que l’esforç que la xarxa de distribució haurà de fer per gestionar el canvi de model de generació d’energia elèctrica serà funció de l’increment de generació esmentat situat majoritàriament a tensions de distribució. Pinós veu que s’està davant “d’una nova realitat” i que cal analitzar si els paradigmes actuals “donen resposta a les noves necessitats”. Pel president de la Comissió d’Energia, aquestes noves necessitats obren, doncs, la possibilitat a noves infraestructures.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.