Estacions de la UPC per estudiar la qualitat de l'aire del Vallès

L'anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. Conèixer quins contaminants afecten i d'on provenen és important per poder gestionar i portar a terme mesures eficients. Els ajuntaments de tres municipis del Vallès, La Llagosta, Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, han encarregat un estudi al Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) amb l'objectiu d'estudiar la qualitat de l’aire en aquesta zona de la regió. El sistema emprat en l'anàlisi funciona mitjançant sensors per identificar i quantificar els contaminants orgànics volàtils o COVs.

El conveni, signat entre els tres consistoris i la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech, permetrà realitzar un estudi de la qualitat de l'aire fins a l’any 2028 a través d'un innovador sistema de xarxa de sensors per a la identificació i la quantificació de les famílies químiques d'aquests COVs en immissió durant els episodis. L’estudi s’iniciarà aquest mes d’octubre i tindrà una durada de quatre anys. El projecte compta amb un pressupost de 298.950 euros, assumits a parts iguals per les tres corporacions municipals. Després de diferents episodis de males olors al mes d’agost de 2022, els ajuntaments d'aquests municipis han treballat conjuntament des de fa dos anys per sumar esforços en la identificació de la procedència i han col·laborat per procurar un mínim impacte sobre el medi ambient i un major benestar i salut pública de la ciutadania. 

Estacions de sensors

La primera fase del projecte consistirà en l’estudi del tipus de contaminants potencials que es presenten al territori, a partir de l’anàlisi de les diferents activitats que s’hi desenvolupen, per tal de disposar de mapes d’impacte de la situació actual. Aquests mapes es realitzaran mitjançant modelització numèrica i permetran determinar l’impacte de les activitats emissores potencials sobre el seu entorn al llarg dels diferents dies de l’any i de les diferents hores del dia.

Amb aquestes dades, en la segona fase del projecte, el Laboratori del Centre de Medi Ambient desenvoluparà i instal·larà cinc estacions de sensors per municipi, amb tecnologia pròpia, que permetran un registre en continu dels valors relatius de COVs presents a l’aire. Es crearà, per tant, una xarxa de sensors per municipi, que es complementarà amb les dades enregistrades per les estacions meteorològiques municipals. En total, s’instal·laran 15 estacions de sensors en el territori, que s’aniran desplegant progressivament. 

Addicionalment, es prendran mostres d’episodis integrats per municipi en períodes d’episodis de COVs.  Aquestes mostres permetran identificar els contaminants presents, les possibles fonts emissores i facilitar l'adopció de mesures de prevenció i millora de la qualitat de l’aire. Es prendran 20 mostres d’episodis anuals per municipi durant una campanya que es prioritzarà durant el període de màxim impacte de les activitats emissores sobre el territori. En tres anys s’hauran pres unes 192 mostres, que permetran definir els nivells d'immissió d’un ampli espectre de COVs en períodes episòdics i de la qualitat de l’aire que es respira.

 

baner

 

Estudi amb rigor científic

La proposta de fer l'estudi, aprovada pels plenaris, neix de la necessitat dels tres municipis vallesans de detectar de manera científica i tècnica els episodis de contaminació i donar resposta a la ciutadania davant d’episodis de contaminació atmosfèrica amb males olors i d’altres que no emeten olor, però que poden ser perjudicials per a la salut de les persones. Aquests tres municipis suposen un nucli poblacional d’unes 90.000 persones, un territori molt industrialitzat situat al nord de la ciutat de Barcelona.

Els principals generadors dels episodis d'olor a identificar i quantificar que destaquen són els compostos alcans, hidrocarburs aromàtics, alcohols, cetones, aldehids, clorats, organonitrogenats, organosofrats, èsters, èters, glicols i àcids carboxílics. Aquests no estan habitualment caracteritzats en els focus emissors del país i la seva avaluació permet determinar el potencial impacte de les activitats sobre el seu entorn. Una part d’aquests corresponen a compostos tòxics, nocius, carcinògens, i són els principals generadors dels episodis d’olor.

En paral·lel a aquests treballs, els tres ajuntaments vallesans implantaran un sistema de participació ciutadana per tal que els veïns i les veïnes puguin informar de manera àgil i amb detall cada cop que detecti un episodi, i creuar i compartir aquestes dades amb els altres municipis i el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC. El treball no inclou els contaminants que ja es mesuren a les cabines de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya (NO, NOx, SO2, PM, O3, CO) i a les unitats mòbils de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.