FEGiCAT alerta del risc d’incendi en habitatges a causa del mal estat de les instal·lacions elèctriques

La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT) ha realitzat una enquesta basada en 6.720 instal·lacions elèctriques de baixa tensió realitzades en habitatges i locals. El resultat de l’estudi ha posat en alerta a la Federació sobre el risc d’incendis, ja que el 46% dels enquestats asseguren haver-se trobat més d’una vegada amb una instal·lació que ha provocat un incendi.

Els professionals instal·ladors han revelat que els elements d’instal·lació elèctrica on s’acostumen a trobar problemes de seguretat més importants són sovint en els quadres elèctrics, en els endolls, cablejat interior de l’habitatge o local i en el cablejat de les zones comunes (pàrquings, escales...). Així, els defectes detectats amb més frequ?ència són, per una banda, les seccions insuficients, i per altra, les connexions i caixes de connexió amb defectes (ús de cinta aïllant, connexions deficients, caixes trencades o sense tapa, etc.). El fet que s’hagin identificat nombrosos defectes en zones comunes implica un alt risc per la seguretat de les persones en tot un edifici i comunitat de propietaris.

Pel que fa als elements endollats, els problemes de seguretat es troben més sovint amb diferència a les estufes elèctriques, seguit de les rentadores, dels forns elèctrics i les plaques de cuina. Al contrari, és menys frequ?ent trobar-los als equips informàtics i a les televisions.

Tret de les emissions de certificats tècnics (CIE, BRIE, etc.), la majoria de les intervencions d’un tècnic sobre una instal·lació elèctrica són les reparacions d'avaries a la instal·lació interior (endolls, punts de llum o aparells) i l’actualització del quadre general o subquadres (substitució de fusibles per magnetotèrmics, diferencials, etc.).

Com a proposta de millora, els enquestats coincideixen en apuntar en la necessitat d’establir un manteniment obligatori periòdic i incrementar l’abast de les inspeccions periòdiques obligatòries a totes les instal·lacions elèctriques de qualsevol potència i condició, amb documentació actualitzada i al dia, sota la responsabilitat del propietari com és el cas de les ITV dels vehicles. D’altra banda, s’accentua la necessitat d’informar al propietari de les instal·lacions dels riscos de no tenir una instal·lació d’acord amb la normativa vigent.  Entre altres aspectes, les assegurances no es fan càrrec dels desperfectes que es puguin ocasionar fruit d’una instal·lació mal mantinguda o fora de norma.

Amb aquest estudi, FEGiCAT confirma les seves sospites sobre l’alt número d’incendis que es produeixen a Catalunya, sobretot a finals del 2018 i principis del 2019 i l’increment del risc d’incendis en habitatges i manifesta el seu compromís per trobar una solució. En aquest sentit, fa una crida a l’administració i es posa a la seva disposició per a treballar conjuntament per a la seguretat ciutadana.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.