La Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya presenta el Marc de referència sobre la I4.0

La primera trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 es va celebrar el 27 d’octubre passat en el marc de la mostra Internet of  Things Solutions World Congress (IoTSWC) a Barcelona.

Sota l’organització dels Enginyers Industrials de Catalunya, la trobada va comptar amb la presència de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya. Els enginyers actius en el grups de treball de la comissió van fer públic el document sobre la indústria 4.0.

Joan Carles Casas, president de la Comissió Indústria 4.0, va inaugurar la jornada destacant-ne la singularitat per un doble motiu. Per una banda,  la celebració de la trobada anual en el marc de l’IoTSWC. Per altra banda, la rellevància de portar a terme el primer acte públic de l’agrupació intercol·legial amb participació dels enginyers de telecomunicacions i dels informàtics.

Tot seguit,  Casas va desenvolupar la composició l’estructura interna de la comissió formada per cinc grups de treball: el de robòtica (liderada per Pere Homs), el d’embeded/IoT (amb Xavier Pi al capdavant), el de fabricació additiva/3D (encapçalada per Felip Fenollosa), el d’intralogística (coordinada per Conrad Cardona) i, finalment, el de software d’integració (amb Michael Loghlin de portaveu).

L’objectiu és que, d’ara en endavant, la comissió s’estructuri «al voltant d’un nucli intern que dinamitzarà els grups de treball i coordinarà les actuacions», va informar Casas. Una «segona corona» estaria oberta «a la participació de tothom qui estigui interessat en la temàtica i vulgui participar en el desenvolupament de tecnologies i aplicacions que s’hi relacionin». El president va assegurar que la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya pretén «aconseguir la participació dels agents implicats en el sector, consolidar els grups de treball i, especialment, avançar en la definició d’un marc de referència en un concepte tan ampli com el de la indústria 4.0».

Els objectius concrets de l’agrupació són la difusió, la interrelació, el fet de compartir i el posicionament. Aspectes que es concreten segons els següents plantejaments

-La difusió implica el suport al desplegament dels conceptes industrials més actuals entre els enginyers de les empreses catalanes.

-La interrelació vol fomentar la interacció entre els grups de treball que conformen la indústria i la suma d’entitats interessades. Tot plegat, en benefici dels professionals i de les empreses on treballen.

-Compartir comporta ser útil revelant coneixement i experiències i enriquir, així, el debat i la reflexió en l’àmbit de la I4.0.

-Definir el posicionament implica, alhora, garantir una visió consensuada dels enginyers davant de la nova realitat industrial i difondre-la a la resta de la societat.

Els testimonis dels col·lectius d’enginyers

En el torn d’intervenció dels representants de cadascun dels col·legis professionals, Pere Tuset, representant del Grup de Treball d'IoT del l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, va subratllar la llarga col·laboració amb els enginyers industrials i els informàtics i va comprometre’s a posar «tot el nostre coneixement al servei d’aquesta comissió». El vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers Informàtics de Catalunya, Benito Cerrillo, va mostrar la voluntat de l’entitat de «col·laborar amb els enginyers industrials, els de telecomunicacions i amb qui calgui per construir una nova economia basada en la indústria 4.0».

El mateix Cerrillo va pronosticar que «quan el concepte d’indústria 4.0 estigui més madur, haurem de col·laborar amb altres col·lectius, ja que canviarà la manera de treballar i d’organitzar-se socialment». Finalment, Pere Homs, director dels enginyers industrials, va posar en valor «l’esforç del treball conjunt. Es tracta d’aprofitar l’oportunitat que tenim entre tots aquells que tenim algun interès i coses per dir».

Dels objectius citats per Casas, Homs va triar-ne un, el de «compartir» ja que «ens trobem en la fase inicial, el de definició d’oportunitats i on la cadena de valor tot just s’està dibuixant». I va continuar dient que «tots els col·legis que tenen relació amb la tecnologia, com els de camins i els agrònoms, així com altres entitats i institucions han d’aprofitar plegats els avantatges de la indústria 4.0».

L’aportació de la Comissió

La jornada va continuar amb la presentació del Marc de referència sobre la Indústria 4.0 a càrrec de Xavier Pi, representant del Grup de Treball Embedded Systems de la Comissió Indústria 4.0. Pi va explicar que un dels reptes de la quarta revolució industrial és l’anomenada convergència IT/OT, és a dir, la confluència de les tecnologies d’informació i comunicació en el món de les operacions.

En aquest context, va presentar la constitució de la Comissió Indústria 4.0 com un exercici de posada en pràctica d’aquesta convergència. Així mateix, Pi va basar la intervenció en l’explicació de les característiques i els orígens de les dues arquitectures de referència per a la indústria 4.0 que, alhora, compten amb el suport de les organitzacions que les suporten. Per una part, la RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0), impulsada per la I4.0 Plattfom alemanya amb el suport de la Fira de Hannover i, per altra part, l’IIRA (Industrial Internet Reference Architecture) sorgida als Estats Units i impulsada per l’Industrial Internet Consortium, organitzadora de la fira IoTSWC de Barcelona.

El portaveu va argumentar que la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers Industrials de Catalunya «proposa una combinació d’ambdues arquitectures basada en la noció d’àlgebra recursiva proposada per Alistair Cockburn». Xavier Pi va concloure que el document Status Report (o document executiu), presentat durant la jornada, «fa una proposta d’integració IT/OT des dels fonaments, en la línia d’una acció conjunta». Aquesta integració parteix de la inclusió d’un tauler IIRA dins la I4.0 Component que serveix per representar un recurs extern, però utilitzat per una organització. En definitiva, «la IT engloba a l’OT i la OT engloba a la IT».

El primer bloc de la trobada va concloure amb una taula rodona en la qual van participar Benito Cerrillo, Pere Tuset i Miquel Obradors, director de la Comissió TIC dels EIC. La jornada va finalitzar amb la xerrada de Carlos Grau, partner de Tecnologia i Innovació de Konsac Group, que va reflexionar sobre les noves habilitats necessàries per liderar les oportunitats de la indústria 4.0. Grau es va referir a aspectes relacionats amb els reptes, els talents i els perfils que han de fer possible l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les tecnologies implicades en la indústria 4.0. L’especialista va identificar una de les claus en la manera amb la qual «col·laborem amb els diferents agents. La tecnologia implica nous hàbits de treball en un nou entorn, de tipus global, més complex i que genera canvis ràpids». El ritme de l'evolució tecnològica és «trepidant».

Entre les tecnologies que estan definint el nou paradigma de la indústria 4.0, Carlos Grau va ressaltar la «impressió 3D, l’IoT industrial, la robòtica col·laborativa i el Big Data». Tot plegat es desenvolupa en un context en què «la digitalització s’està implementant en tots els sectors i en el qual apareixen nous models de negoci com per exemple Uber». Envers les tendències en el cicle de vida de les empreses, Grau va constatar que «desapareixen i apareixen nous llocs de feina ràpidament. Els robots i la intel·ligència artificial estan canviant el context del lloc de feina». Hi ha empreses com Telefònica, va exposar, que han implementat nous models d’innovació oberta, és a dir, que tenen un gran nombre d’empreses emergents treballant en el desenvolupament d’idees i projectes. El avantatges d’aquest plantejament són nombrosos: «velocitat, baix cost, disrupció, talent, rendibilitat, voluntariat, clients i marca».

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.