Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle s'estabilitzen a Catalunya

Durant el 2018, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a Catalunya van sumar 44 milions de tones de O CO2 equivalent (MtCO2eq ) –CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6– i han disminuït respecte l’any anterior 0,05 MtCO2eq,  el 0,12%. Són les darreres dades fetes públiques per l' Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament de Territori i Sostenibilitat que assenyala que les emissions han seguit una evolució creixent des del 1990 fins el 2005 – quan es va registrar un pic històric – i que a partir del 2007 la tendència es va començar a invertir fins el 2013. A partir del 2017, van tornar a augmentar i el 2018 s'han estabilitzat  però estan un 13,8% per sobre de les emissions de l'any 1990.

La reducció s'ha produït bàsicament en l'àmbit de l'energia, i en una mesura menor, en el dels residus i en el residencial. El sectors industrial i del transport van ser els responsables de més de la meitat de les emissions de GEH a Catalunya amb el 31 i el 29% respectivament, seguits del sector energètic (14%), de l'agricultura i la ramaderia (12%).

De les 44 MtCO2eq emeses a Catalunya, 14,51 milions (33%) corresponen a les de les instal·lacions sotmeses a la directiva europea de comerç de drets d’emissió; 0,48 milions de tones (1%), a emissions de l’aviació, i les 28,97 milions de tones restants (66%) són emissions en els sectors difusos.

Menys emissions regulades

D’entre els sectors regulats per la Directiva, el que ha patit una major caiguda de les emissions de GEH ha estat el de la producció d’energia elèctrica, ja que s’han reduït 0,4 MtCO2eq (-11%). Aquesta caiguda s’explica perquè la producció elèctrica ha minvat un 5% i, a més, ha augmentat més de 4 punts la contribució de les fonts renovables al total de producció d’electricitat neta a Catalunya.

El sector del ciment ocupa un segon lloc, ja que ha reduït les emissions respecte el 2017 un 3%, estalviant l’emissió de 93 milers de tones de CO2 eq en un any. La causa és la baixada del 19% de la producció de clínquer de ciment en un any. Finalment, les emissions de la indústria química orgànica també han disminuït, en 66 milers de tones de CO2 eq, amb un decrement del 3% respecte de l’any anterior.

Les difuses,un 1,2% més

Pel que fa als sectors difusos, que són els que inclouen les activitats no subjectes al comerç de drets d’emissió i que representen el 66% de les emissions de GEH catalanes, van contribuir l’any 2018 amb 28,97 MtCO2eq, un 1,2% més que el 2017, amb una variació de 0,34 MtCO2eq. El transport és, amb diferència, el màxim responsable d’aquestes emissions, amb el 43% del total. En segon lloc es troben les de l’agricultura i la ramaderia, seguides de les procedents d’activitats industrials no regulades pel règim de comerç. Contràriament, les dels edificis de serveis i de les instal·lacions de producció energètica no regulades són les que menys pes tenen en el total de les difuses.

En l’últim any estudiat, les emissions que més han augmentat  han estat les de la indústria no regulada, que s’han incrementat en més de 0,3 MtCO2eq, seguides de les del transport, que han pujat 0,1 MtCO2eq, i les activitats agroramaderes, augmentant  en 0,07 MtCO2eq.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.