Línia 9: un compromís amb la innovació

L’entrada en servei del tram sud de la línia 9 ha posat altre cop d´actualitat aquesta infraestructura, que, un cop fi nalitzada, serà, amb els seus quasi 50 km de longitud, la línia automàtica més llarga d´Europa i podrà transportar 130 milions de viatgers l’any.
Les línies 9 i 10 (en realitat en són dues) es van concebre per trencar l’excessiva radialitat de la xarxa de metro de Barcelona, cosint totes les línies, simplifi cant els itineraris i afavorint l´intercanvi en 20 de les seves 52 estacions.
Aquesta línia ha suposat un ferm compromís per la innovació i la tecnologia, tant en els aspectes constructius com operatius, energètics, de seguretat, organitzatius i fi ns i tot fi nancers.
Un subsòl de característiques molt heterogènies i la gran fondària de l’obra van suposar tot un repte en l’execució de l´obra, per mitjà de tuneladora.
La línia totalment automatitzada i accessible, les andanes tancades, els sistemes de ventilació i de seguretat ferroviària, els ascensors d´alta capacitat, les instal·lacions de protecció d´incendis, els sistemes de telecomunicacions i gestió d’incidències, l´arquitectura de les estacions i la confi guració versàtil del material mòbil, entre d´altres, confi guren un metro del segle XXI.
Un reconeixement als professionals que han treballat i treballen en aquesta obra, i molt especialment a tots aquells que, per la desacceleració d´aquesta obra i d’altres, continuen la seva activitat professional lluny del seu país. 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.