Metodologia i disseny BIM

Hem d’assumir-ho, el BIM ja és aquí, és un pas de gegant en el sector, però és un pas que havíem de fer i detallem algunes de les raons a continuació. 

Abans de començar, què és BIM? BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball que utilitza un únic model virtual col·laboratiu que ens proporciona la informació necessària per a dur a terme totes les fases del cicle de vida d’un projecte.

La conseqüència de realitzar un projecte amb metodologia BIM és l’increment en la durada de la fase de disseny però la reducció d’errors detectats a obra, fent el conjunt del projecte més eficient i econòmic. En la fase de disseny ens permet evolucionar el projecte fins a un nivell de detall avançat on tots els elements tindran les seves dimensions i la ubicació exactes a l’espai. Això ens ajudarà a connectar i coordinar tots els elements per poder extreure informació precisa de càlcul i amidaments. A la fase de construcció -amb moltes de les decisions ja preses-, inclourem la planificació i el preu d’execució dels components.  Amb això ens estalviarem temps en l’execució i la revisió a obra serà molt més ràpida i detallada. Durant totes aquestes fases el model continuarà viu, i arribarem al final de la construcció amb una còpia virtual del projecte executat. Gràcies a això, la fase de gestió i manteniment es veurà enriquida per les dades aportades durant la realització del projecte.

Avui dia, tot això està encara a prop de la utopia i són necessaris canvis a  nivell de mentalitat i legislació perquè funcioni correctament. Per exemple, que tots els implicats utilitzem la metodologia BIM de forma apropiada, fent que el model sigui viu i evolucioni per cada mà que passi. Us imagineu un projecte sense un sanejament correcte? Què passaria amb aquesta instal·lació? Seria el principal focus d'errors durant la seva construcció, amb pendents i traçats que entren en conflicte amb altres instal·lacions. I si després en el manteniment  s'emboça una arqueta i no tenim l’As Built, haurem de fer cales fins a trobar l'arqueta? No seria més fàcil un escaneig 3D durant la construcció per actualitzar la model virtual del projecte? 

Encara que tots els equips remin en la mateixa direcció, ens trobarem amb una barrera del sistema, i és que el projecte de disseny i la construcció són plantejats de forma independent, contravenint així la metodologia BIM. Hem d'aconseguir -com ja han fet en altres països- que els agents que participen en el disseny i la construcció parlin i s’entenguin des d’una fase inicial. 

Aquesta nova metodologia de construcció basada en la informació fa aparèixer nous perfils professionals, com per exemple el BIM Manager, que s’encarregarà de definir els estàndards i l’organització del projecte BIM, el BIM Coordinator, que s’encarregaran de vetllar pel compliment dels estàndards,  o els modeladors, que hauran de modelar cada disciplina en 3D. Amb el BIM perfils tradicionals com els arquitectes, els enginyers i els delineants, necessitaran reciclar-se per poder aixecar el projecte i prendre decisions en 3D. On abans, amb sistemes tradicionals CAD, només es projectava en planta i es detallaven alguns punts concrets en secció o detalls,  ara tot el model estarà detallat. Com a conseqüència, s’haurà d’augmentar el pressupost de la fase de disseny del projecte, ja que serà més extensa i contribuirà significativament a una millor execució de l’obra, gràcies a la resolució prèvia de conflictes.

Per tant, El canvi a BIM planteja una sèrie de qüestions: Algunes tasques de la fase d’execució es faran ara a la fase de disseny? S’han de canviar en conseqüència els honoraris assignats a cada fase? S’ha  de canviar el sistema i adaptar les lleis per treure el màxim profit a aquesta nova metodologia? 

El que ens queda clar és que el BIM està aquí per quedar-se i hem de treballar junts per treure els màxims avantatges.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.