Nou enginyeries entre els deu estudis amb més inserció laboral

Estudiar enginyeria és garantia de trobar feina i més ben pagada que la mitjana. Així ho demostra l’U-Ranking, Anàlisi de la inserció laboral dels universitaris, que situa nou enginyeries entre les deu primeres posicions. Medicina encapçala la llista: dels 5.571 graduats, el 95% aconsegueix feina cinc anys després de graduar-se i el 91,8% amb un sou per sobre de 1.500 euros al mes. La resta d’estudis que ocupen aquest ‘top ten’ són, doncs, enginyeries. La primera és l’Enginyeria Aeronàutica. Amb 1.543 graduats, el 96,6% tenen feina i en un 91,8% dels casos també amb un sou per sobre de 1.500 euros al mes. Són els estudis amb un percentatge més alt de graduats que cobra per sobre d’aquest salaris. La segueix Enginyeria de Computadors, que només té 86 graduats, un 96,6% de taxa d’ocupació i uns sous una mica per sota. Enginyeria Industrial ocupa la quarta posició: amb 5.091 graduats, el 94,4% treballa els cinc anys posteriors a acabar els estudis, i el 84,1% cobra més de 1.500 euros al mes. El 92,3% dels enginyers industrials tenen feina pels seu nivell d’estudis, set punts menys que els de que han estudiat medicina, que pràcticament el 100% treballen de metges. Un 87,3% d’aquests graduats també tenen una feina ajusta al seu àmbit d’estudi.

inserció

Informàtica i Telecomunicacions ocupen les posicions sisena i setena, amb una taxa una mica més alta que l’Enginyeria Industrial, per sobre del 96,3%. Les segueixen Desenvolupament de software i Enginyeria Multimèdia, Enginyeria de l’Energia, i Enginyeria Elèctrica, mentre que Enginyeria en Electrònica tanca el rànquing dels deu primers amb la taxa d’ocupació més alta de la llista: 97,5% que contrasta amb el 78,8% de graduats que guanya més de 1.500 euros al més.

Les conclusions de l’estudi

L’estudi, de la Fundació BBVA, conclou que escollir un grau determinat pot incrementar la probabilitat d’estar ocupat fins a 25 punts percentuals, 82 punts de tenir sou net mensual superior als 1.500 euros, en 81 punts la de tenir una ocupació ajustada al nivell d’estudis i gairebé duplicar la probabilitat de tenir una ocupació ajustada a l’àrea d’estudi. Els resultats de l’estudi també indiquen que tots els camps vinculats amb la informàtica, les enginyeries i la salut tenen uns resultats molt més favorables a la inserció que altres àmbits. En aquestes àrees, els titulats que ingressen més de 1.500 euros nets al mes supera el 75%.

Les dades que recull l’informe també posen de manifest que els universitaris espanyols tenen una millor inserció laboral davant d’altres nivells d’estudi: pateixen menys atur, són menys sensibles a les crisis econòmiques i tenen millors salaris i condicions. En general, es concentren en ocupacions altament qualificades. Tot i això, aquests avantatges són menors si es comparen amb els universitaris europeus. Els universitaris espanyols tenen una taxa d’ocupació vuit punts per percentuals inferiors a la mitjana de la UE, els salaris són menors i el percentatge d’ocupats en llocs de treball altament qualificat també és menor.

Entre universitats, les politècniques tenen molts bons resultats d’inserció, ja que són els centres que ofereixen carreres d’enginyeria i informàtica. L’estudi també demostra que les universitats privades no tenen una millor taxa d’ocupació però, en canvi, i que és una ocupació més ben remunerada.

Recomanacions

L’estudi també inclou una sèrie de recomanacions per als diferents agents que estan implicats en el procés d’inserció. Per exemple, que el títol escollit condicioni aquesta inserció posa de manifest la impotència que la informació sobre l’ocupabilitat abans de triar i, per tant, s’ha de tenir en compte en el disseny de l’oferta d’estudis per part de les universitats i que arribi a l’estudiant d’ensenyaments mitjans que hagi de perdre la decisió. En aquesta línia, l’estudi demana que l’estudiant esculli “amb llibertat” però amb “les expectatives correctes” per evitar dos problemes, d’una banda l’abandonament dels estudis universitaris i, de l’altra, la deficient inserció per part d’alguns titulats. A l’administració, els responsables de l’estudi, els encomana la missió de modificar la composició de l’oferta de títols per tal de complir amb la responsabilitat de servei públic i cobrir raonablement tots els àmbits de coneixement amb una adaptació de l’oferta que respongui millor a la demanda del mercat de treball, ja sigui amb canvis de títols o amb una redefinició de continguts dels existents.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.