Pes més elevat de la productivitat del sector integrat en la nova indústria catalana

La productivitat mitjana del sector integrat (indústria manufacturera i els serveis a la producció) és superior a la del conjunt de l’economia catalana, atès que l'any 2011 va ser més elevada la seva aportació en termes de VAB (producte interior brut menys els impostos nets sobre els productes) (68%) que en termes d’ocupació (57%). Aquesta conclusió s'extreu de l'informe “La nova indústria. Actualització de les dades a partir de les taules input-output de Catalunya”.
De fet, la productivitat (entesa com a valor afegit per lloc de treball) en el sector integrat era de 64,4 milions d’euros el 2011, enfront dels 53,6 milions d’euros del conjunt de l’economia. També destaca el fet que la productivitat mitjana del sector de serveis a la producció és superior a la del sector industrial. Així, l'informe elaborat per Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, conclou que el sector integrat de manufactures i serveis a la producció contribueix amb més de dues terceres parts al VAB total (el 68% el 2011), i que és el sector vertebrador de l’economia catalana. 
En termes d'ocupació, l'any 2005 va significar el canvi en la tendència de pèrdua de pes progressiu del sector integrat iniciada l'any 1987. D'aleshores ençà no ha augmentat, però tampoc ha disminuït atès que es manté en un 57% de l’ocupació total a Catalunya entre el 2005 i el 2011. 
Així mateix, en el sexenni de 2005 al 2011, el pes que representa el sector integrat en l’economia catalana ha augmentat lleugerament: ha passat del 66% al 68%. Per tant, el balanç d’aquest sector en el període 2005-2011 no és del tot negatiu perquè l’augment que ha experimentat el sector de serveis a la producció (que ha passat del 44% al 51% del VAB) ha permès compensar el descens registrat en la indústria manufacturera (del 21% el 2005 al 17% el 2011). 
Cal recordar que el concepte nova indústria defineix la importància real de la indústria en l’economia catalana, atès que inclou els serveis que fan possibles les activitats productives de transformació com són els tecnològics, els financers, el comerç o el transport, entre d’altres.
 
TEXT: ALBERT LÓPEZ // IMATGE: ANNA CARRIÓ
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.