Proposta catalana de normativa per fomentar l'electrificació del transport per carretera

La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Assumpta Farran, ha presentat a la junta directiva de l’Asociación de Agencias Españolas de Gestión de Energía (Eneragen) la proposició de Llei de mesures de foment per a l’electrificació del transport per carretera, elaborada conjuntament per una cinquantena d’empreses, entitats i administracions de Catalunya. El text ja ha estat admès a tràmit al Congrés dels Diputats, i està pendent que el govern central en permeti el seu debat parlamentari.

Farran ha detallat la proposta de nou marc legal a les 19 agències d’energia que conformen Eneragen amb la intenció de sumar més suports a la iniciativa, que pretén fixar les bases per facilitar el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric i definir un marc estable d’ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics. L’objectiu és aconseguir el màxim suport institucional, empresarial i social per a la proposta, de manera que es pugui aprovar un ordenament legal favorable per al desenvolupament del vehicle elèctric a l’Estat espanyol.

El paquet normatiu està dissenyat per eliminar barreres legals i administratives que actualment existeixen i incentivar així tant la inversió privada en la infraestructura de recàrrega com l’increment del parc de vehicles. Algunes de les mesures que incorpora són la simplificació de la figura del gestor de recàrrega, la reducció dels costos fixos del sistema elèctric per a la infraestructura estratègica de recàrrega ràpida, la possibilitat que els municipis puguin realitzar bonificacions de fins al 100% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics, l’establiment de mínims de places d’aparcament públics o municipals dotats amb infraestructura de recàrrega o l’establiment d’un pla estable d’ajuts econòmics per al vehicle elèctric ininterromput fins l’any 2020, dotat amb un mínim de 20 milions d’euros anuals.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.