Saps que existeix el Màster Universitari en Corrupció?

Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), més conegut com Pla Bolonya, les universitats són les que proposen els títols de grau i màster universitari que volen realitzar. ANECA, l’Agència Nacional espanyola d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, ha d’emetre’n un informe d’avaluació favorable. El procés continua amb altres tràmits administratius fins a la inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del nou títol.

Què ha significat això? La quantitat de titulacions universitàries s’ha multiplicat exponencialment, ja que sembla que cada universitat ha demanat els estudis que més li convenen. Així, per exemple, tenim el curiós Màster Universitari en Corrupció i Estat de Dret, títol oficial adaptat a l’EEES de la Universitat de Salamanca, la qual cosa indica que és un títol “de caràcter intern i multidisciplinari, amb un clar perfil investigador”.

En el món de l’enginyeria, la situació ha estat igual de caòtica.

A l’Estat espanyol, hem passat de tenir una trentena de titulacions relacionades amb l’enginyeria a tenir-ne més de sis-centes.

Les clàssiques titulacions han desaparegut i han donat lloc a una sèrie de titulacions de grau i màster que fixen les universitats mateix i que se sotmeten a l’aprovació d’ANECA. Així, amb el Pla Bolonya, l’esquema tradicional “un sol títol universitari per exercir una professió” s’està desfent.

Per tot el que s’ha exposat, a partir del Pla Bolonya coexisteixen en el mercat un gran nombre de nous graduats i màsters al costat dels enginyers actuals. Aquesta nova realitat pot posar en perill la seguretat i qualitat dels professionals. Però el certificat PEQ (Professional Engineer de l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria, AQPE) vol evitar això, ordenant el mercat professional. En aquest sistema de certificació, els tres primers nivells s’atorguen en funció del nivell de formació universitària, i els altres sis nivells s’atorguen en funció de l’experiència professional de l’enginyer i de la formació complementària a què accedeixin.

En conclusió, l’AQPE dóna resposta al nou escenari professional marcat pel Pla Bolonya. I el certificat PEQ aporta claredat a la societat, i especialment a les empreses i les administracions públiques, sobre el nivell competencial de la infinitat de títols d’Enginyeria que hi ha actualment.

Text: Toni Molina
Foto: Arxiu
Coordinador de l'AQPE
Enginyer industrial col·legiat núm. 12001


CONTACTE

www.aqpe.org
secretaria@aqpe.org
902 054 940
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.