Profile picture for user Josep Maria Vilà

Josep Maria Vilà

Enginyer industrial. Membre de la comissió de Societat Digital i membre de Junta d'Enginyers Industrials de Catalunya.