Profile picture for user Xavier Flotats

Xavier Flotats

Professor Emèrit d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya.